אורות ארץ ישראל

53:54 דק'
+

אורות ארץ ישראל ח' - להיות ישראלי

ישראליות אינה רק נשמה קדושה השוכנת בתוכנו אלא אופי טבעי פנימי המשתוקק לבטא את אור ד' במציאות מעשית ארץ ישראלית

55:23 דק'
+

אורות ארץ ישראל ז' – התסיסה המשפטית

לבבות ישראל שבדורנו, מתעוררים ומתגעגעים, גם אם ההכרה טרם הבינה זאת, לשיטת משפט שתבטא את האור האלוקי שבנשמת כלל ישראל

9:08 דק'
+

ארץ ישראל ח'3 - הגעגוע לקיום מצוות

הגעגוע לקיום המצוות, טבוע בלב כל יהודי גם כשנראה רחוק מיהדות, ומתחבר לקדושת ארץ ישראל

8:22 דק'
+

ארץ ישראל ח'2 - המנוע הישראלי

סוד המנוע הישראלי המיוחד, אשר שימר במשך הגלות הארוכה את תקותנו וגעגועינו לירושלים הבנויה

8:43 דק'
+

ארץ ישראל ח'1 - השלהבת הישראלית

הגדרה מדוייקת של המאפיין הראשי לישראליות, מכוננת גישה נכונה לחיים

7:46 דק'
+

ארץ ישראל ז'7 - אנחנו עם מיוחד

אנחנו עם מיוחד, עם אידיאל אלוקי מיוחד, ובואו נפסיק להתנצל על כך

8:25 דק'
+

ארץ ישראל ז'6 - שינוי שיטת המשפט

שינוי שיטת המשפט במדינתנו, יחזיר אותנו לחיי מוסר ישראליים טבעיים, בהם אדם לאדם חבר

9:40 דק'
+

ארץ ישראל ז'5 - משפט הארץ

המשפט הישראלי האמיתי, הוא כח חיים הגנוז בתוכנו, שמאיר דוקא בארץ ישראל

9:34 דק'
+

ארץ ישראל ז'4 - קשר של חיים

התורה היא לא רק ספר והארץ היא לא רק אדמה, קשר של חיים חורז את הכל

8:18 דק'
+

ארץ ישראל ז'3 - אותיות התורה והנשמה

אותיות התורה ואותיות הנשמה באות מאותו מקום. המפגש ביניהן מרומם אותנו

8:46 דק'
+

ארץ ישראל ז'2 - מודעות נשמתית

חוסר מודעות נשמתית, מביא אותנו למצבים לא נעימים, הפתרון - ללמוד אמונה בעמקות

8:59 דק'
+

ארץ ישראל ז'1 - אותיות הנשמה

התעוררות כוחות הנשמה ואופן תפקודם כנוסים ורמוזים בסוד הא"ב העברי

8:44 דק'
+

ארץ ישראל ו'2 - תחושת הזרות בחו"ל

תחושת הזרות בחו"ל והגעגועים לארץ, מבטאים קדושה, ועושים טוב לעם ישראל

9:01 דק'
+

ארץ ישראל ו'1 - ישראלי שיצא בטעות לחו"ל

אינו דומה ישראלי שיצא לחו"ל בטעות או בהכרח, ליהודי שגר בחו"ל. למה?

9:13 דק'
+

ארץ ישראל ה' - הדמיון הטהור של הארץ

חשיבותו של הדמיון עצומה. בלעדיו אי אפשר לחשוב. הדמיון של ארץ ישראל נקי וטהור

8:37 דק'
+

ארץ ישראל ד' - נאמנות רעיונית

הנאמנות לעצמנו ולרעיונותינו מתחזקת דוקא בארץ ישראל שאורה הטהור מאיר לנשמתנו

8:39 דק'
+

ארץ ישראל ג'2 - חוזרים לישראליות

חוזרים לישראליות, ובזה דוקא נעשים אוניברסליים, והעולם כולו מתברך

8:42 דק'
+

ארץ ישראל ג'1 - יצירה עצמית ישראלית

יצירה ישראלית אמיתית אפשרית רק בארץ ישראל. רק כאן המעיין המקורי נובע

10:30 דק'
+

ארץ ישראל ב' - ההכרח ללמוד פנימיות

בלי ללמוד פנימיות תורה, גם אנשי תורה ואפילו גדולים, אינם יודעים להכיר בערכה האמיתי של הארץ

9:17 דק'
+

ארץ ישראל א' 9 - דילמת הציונות החילונית

הדילמה הגדולה והנוראה, שעמדה בפני עמך ישראל, כשעלתה הציונות החילונית

6:42 דק'
+

ארץ ישראל א'8 - מכשירה ללימוד פנימיות

ארץ ישראל פותחת שערי הלב ללימוד פנימיות התורה, ומאידך, לימוד פנימיות מזריח את אורה של הארץ

5:46 דק'
+

ארץ ישראל א'7 - חיי נשמות אויר ארצך

מי שאינו יודע מה זו נשמה, איך ידע לאהוב את ארץ הנשמתיות

8:19 דק'
+

ארץ ישראל א'6 - פתיחת שערי הלב

התחיה הארץ ישראלית ניכרת בפועל, בפתיחת שערי הלב והנשמה

12:32 דק'
+

ארץ ישראל א'5 - חוזרים לחיים

חזרתנו לארץ ישראל היא בעצם חזרה לחיים אבל עוד לא סיימנו את מהלך תחייתנו

9:16 דק'
+

ארץ ישראל א'4 - נושמים ביחד

אנחנו והארץ נושמים ביחד את נשימותינו. רק כך אנו זוכים לאור ד' ומתגלה עלינו כבוד ד'

8:08 דק'
+

ארץ ישראל א'3 - ארצות החיים

הארץ היא ארץ חיינו, היא חלק מעצמותנו ממש, קיום החיים הישראליים תלוי בה

10:37 דק'
+

ארץ ישראל א'2 - אדמה עם נשמה

ארץ ישראל היא אדמה עם נשמה, המגיבה למעשי היושבים עליה, המשמעות המעשית היא אדירה

8:52 דק'
+

ארץ ישראל א'1 - כאן זה לא מנהטן

ארץ ישראל היא אדמה, אבל שונה. למה כל גבעה הכי קטנה כאן מעניינת את כל העולם?