אורות המלחמה

62:05 דק'
+

12. אורות המלחמה י' – תיקון חצות

כשישראל מופיעים במלוא נשמתם אי אפשר לחקות אותם. הסתלקות התגלות השכינה היא מקור כל הצרות כולן. בהתגלותה מחדש יתוקן העולם

58:45 דק'
+

אורות המלחמה ט' – בנין האומה

בנין המדינה החומרי הוא ענין אחד עם בנינה והתגלותה הרוחנית. רק מתוך הכרה של ערכנו הישראלי האלוקי נוכל להמשיך את בנין האומה כראוי

54:38 דק'
+

אורות המלחמה ח' – מהפיכה תרבותית

לא טנקים ומטוסים גורמים מלחמות או מחסלים מלחמות אלא תרבויות שמוליכות את העם בדרכים עקמומיות או בדרכים טובות וישרות

55:58 דק'
+

אורות המלחמה ז' - התעוררי ואורי

עם השיבה לארץ ישראל חוזר עם ישראל לעצמיותו למעיין הפנימי שבתוכו שמאיר את כל מישורי חייו וממלא אותו באורות נפלאים עבור העולם כולו

51:40 דק'
+

אורות המלחמה ה'-ו' - לב האומות

ישראל בעמים כמו הלב שמרכז את כלל גווני האומות במרכז תמציתי אחד מושפע ומשפיע על כלל האנושות בהתפתחותה והתקדמותה

48:42 דק'
+

אורות המלחמה ד' - שלום אמתי

שלום אמתי אינו בא מהתרפסות בפני הגוים אלא מגילוי האור העצמי הפנימי הישראלי על פניה של מדינת ישראל עד שיודה העולם בערכם האוניברסלי...

56:15 דק'
+

אורות המלחמה ג' - ממלכה טהורה

עזבנו את במת העמים בצאתנו לגלות באונס שהיה בו גם רצון פנימי מאי רצוננו לנהל ממלכה בעת שרמתו המוסרית של העולם היתה נמוכה

56:29 דק'
+

אורות המלחמה ב' - גבורי דוד המלך

אנו מזדהים ומתקשרים עם גבורי דוד המלך שלחמו את מלחמותיהם מתוך אמונה עמוקה וגבורה שמקורה בהשראת שכינה על גבורתם המעשית

53:17 דק'
+

אורות המלחמה א' – עת הזמיר

מלחמה היא דבר נורא. אבל כשהיא כבר מתרחשת, היא מנקה את העולם מרשעים ומזרזת תהליכי גאולה בזירוז שיש לקבלו בגבורה ובעומק

9:15 דק'
+

המלחמה י'3 - הסוד של תיקון חצות

השבת הגילוי הנשמתי הכלל ישראלי, תגאל את העולם מצרותיו

8:55 דק'
+

המלחמה י'2 - בלי חיקויים

כשהאור הישראלי מאיר, בכל העומק הקדוש שלו, לא יתכנו חיקויים

9:07 דק'
+

המלחמה י'1 - כשאור ישראל יופיע

כשיאיר בעם ישראל אור השכינה, יגמרו הויכוחים העולמיים וכבודם של ישראל ישוב למקומו

8:51 דק'
+

המלחמה ט'3 - להתחבר לאורנו המקורי

העולם מבקש את אורם של ישראל, בהצלחתנו הרוחנית, יתחדש העולם כולו

8:59 דק'
+

המלחמה ט'2 - ישראל מאירים לעולם

בנין האומה בארץ הוא גם התגלות רוחה, הרוח המלא באור ד', בארץ

9:22 דק'
+

המלחמה ט'1 - תקות העולם

התמוטטות התרבות האירופית, גילתה כמה זקוק העולם לבנין עם ישראל ותרבותו

8:57 דק'
+

המלמה ח' - קריסת תרבות אירופה

התרבות האירופית ערב מלה"ע ה-1, קרסה בשפיכות הדמים הנוראה, וקרנם של ישראל עלתה

8:50 דק'
+

המלחמה ז' - הצבע העצמי חוזר

חוזר לנו צבענו העצמי, חוזרת החכמה והגבורה, הכוחות כולם מתפתחים ופורחים

6:41 דק'
+

המלחמה ו' - ליטוש האור

לכל עם, יש אור מיוחד שמתעמק עוד יותר במלחמותיו, ואז מתלטש האור המקביל אצל ישראל

8:22 דק'
+

המלחמה ה' - זה מתפרץ במלחמות

הרבה טוב יש בגוים, אך יש גם שעדין לא תוקן, וזה מתפרץ במלחמות

8:47 דק'
+

המלחמה ד' - לולא חטא העגל

יושבי הארץ היו אמורים לתת לנו אותה בלי מלחמות, לולא חטא העגל

8:54 דק'
+

המלחמה ג' - חוזרים לפוליטיקה העולמית

עזבנו את הפוליטיקה העולמית כל זמן שכדי לנהל ממלכה היה צורך ברשעה וברבריות, עכשיו חזרנו

8:23 דק'
+

המלחמה ב' - מקור ההשראה

מאות רבות של שנים לא נלחמנו. ממי ניקח דוגמא והשראה? מגיבורי ישראל שבתנ"ך

7:37 דק'
+

המלחמה א'2 - מצמיח ישועות

כשמלחמה נעשית הכרחית, אין לברוח ממנה, בעל מלחמות מצמיח ישועות

8:50 דק'
+

המלחמה א'1 - זמיר עריצים

מלחמה היא לא דבר רצוי, אבל כשאין ברירה, היא מנקה ומתקנת את העולם