אורות התורה - פרק א'

8:46 דק'
+

אורות התורה א' ג'2 – כשהאור יאיר

כשאור החיים אור הגאולה יפציע ויתחיל להאיר באורו תחזור תורה שבעל פה לינוק מתורה שבכתב ולהאיר באורה

8:35 דק'
+

אורות התורה א' ג'1 – התורה והארץ

תורה שבעל פה יונקת בגניזה מן השמים אבל בגלוי מבנין ארץ ישראל מישיבת כל עם ישראל בכל ארצו עם כל מוסדותיו

8:15 דק'
+

אורות התורה א' ב'2 – עליונות נסתרת

במבט פנימי גם תורה שבכתב לא ניתנה אלא בשביל לגלות תורה שבעל פה אורם של ישראל

6:58 דק'
+

אורות התורה א' ב'1 – עליונות גלויה

עליונה היא תורה שבכתב מתורה שבעל פה בהתגלותן ושתיהן יחד בונות את צינור השפע של הברכה

9:02 דק'
+

אורות התורה א' א'3 – תורה שבעל פה

תורה שבעל פה עוצבה בידי ד' על פי שורש רוחם האלוקי של ישראל והיא תורת ד' לא פחות מזו שבכתב

8:56 דק'
+

אורות התורה א' א'2 – תורה שבכתב

תורה שבכתב שייכת לפנימיות התורה למידת התפארת המאירה אלינו מרחוק נוגעת לא נוגעת

8:53 דק'
+

אורות התורה א' א'1 - מבוא כללי

תורה שבעל פה ניתנה בהר סיני ובדיוק כמו זו שבכתב היא תורה נצחית שלעולם לא תשתנה