אורות התורה - פרק ב'

8:13 דק'
+

אורות התורה ב' ז' – האור הכללי

יש ללמוד ולהבין ומתוך כך להרגיש את האור הכללי האלוקי השורה בתוכיות הפרטים הקטנים של תורה

8:48 דק'
+

אורות התורה ב' ו' – גבורת ישראל

לימוד תורה לשמה הוא לשם הגברת כוחה של כנסת ישראל לגילוי אורה הכללי הגנוז בנשמותינו ובכל פרט מפרטי התורה

8:51 דק'
+

אורות התורה ב' ה' – חיזוק האומה

כשלומדים בעומק ובטהרה ומתמלאים מרוח האומה השוכן בתורה זה מחזק את כוחה של האומה והחיים הישראליים מתחזקים

8:58 דק'
+

אורות התורה ב' ד' – להעשיר את האומה

לימוד תורה לשמה הוא לשם העשרת האומה בכוחות רוחניים גדולים ויחד עם זה מתגדלת ומתברכת נשמת הלומד

8:46 דק'
+

אורות התורה ב' ג' – מפגש האורות

האור הגנוז במילים באותיות במנהגים ובהלכות של תורה מתרומם בלימוד התורה לפגוש את האור השורשי העליון

8:24 דק'
+

אורות התורה ב' ב' – לבושי האור

הפרטים המעשיים של התורה מלבישים על הנשמה האלוקית של העולם המשכללת אותו בכל מישורי חייו

8:25 דק'
+

אורות התורה ב' א' – התורה שלך

לכל אחד יש את האור המיוחד שמאיר אך ורק מהחיבור של נשמתו עם התורה ובזה הוא מגדילה ממש