אורות התורה ו' ז' – מגדל פורח

יש להתוות דרכים מדוייקות בדרך החכמה הפנימית שלא תהא למיסטיקה חלילה

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - אורות התורה ו' ז' – מגדל פורח

ז. מגדל הפורח באויר, אף שאפשר להנהיגו ברום האויר אבל קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגון. כן במהלכי השכל הגבוהים בטעמי תורה צריך גבורה יתירה להתוות להם ארחות פרטיות, כאשר החכמה האנושית מתאמצת גם כן להתוות דרכים מדויקים במערכת האויר. גדולה היא מעלת דואג ואחיתופל בדרישת התורה, שהעמידו בעיות במגדל הפורח באויר, אף על פי שלא באו לידי מסקנה, מכל מקום הספק הוא התחלה לפתרונים.