אורות התורה יא' ה' – קרוב לתורה

מי שקרוב במעשיו ברעיונו וברוחו לתורה זוכה לפתיחת שערי הלב ולתחושת החיים המאושרת הפנימית

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - אורות התורה יא' ה' – קרוב לתורה

ה. כשהאדם קרוב ברוחו ורעיונותיו אל התורה, מאירות עליו ההארות העליונות, ומדותיו וכל תכונותיו מתרוממות ומתעלות, מתמלאות זיו של חיים עליונים, וצנורות אורים של לשד חיים קדושים משפיעים עליו את שפעת זיום, ורגשי קרבת אלהים עדינה מפעמים אותו. ועל זאת יתפלל כל חסיד ויזהר בכל דרכיו ומעשיו, דבוריו ותנועותיו, שלא תצא מתחת ידו שום תקלה, ולא יגרום שום חטא ועון, להעשות מחיצה בינו ובין האור העליון השופע את החיים האמתיים, שהם הם הדרכים המפולשים לאושר העליון, אשר עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו.