אורות התשובה ו' ה' – תיקון העבר

מעשי העבר הולכים איתנו ואנו יכולים לתקנם

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: