אורות התשובה פרק טו'

+

823. אורות התשובה טו' א' – הרגשת האמת

האמת האלוקית עומדת בבסיס הכל

5:32 דק'
+

824. אורות התשובה טו' ב' – האידיאל המדעי

המדע צריך לשאוף ולפעול להטבת הרצון

5:19 דק'
+

825. אורות התשובה טו' ג' – עמידה במקום

הנשמה מצטערת כשאינה מתקדמת

5:29 דק'
+

826. אורות התשובה טו' ד' – בלתי מוסבר

אל תרוץ לכדורים טפל בשורש הצער

5:22 דק'
+

827. אורות התשובה טו' ה' – תשובת הגדולים

תשובה ענוה וגבורה פרי החשבתם

5:20 דק'
+

828. אורות התשובה טו' ו' – עליונה ותחתונה

תשובת הנשמה מושיעה את המעשים

5:18 דק'
+

829. אורות התשובה טו' ז' – להודות באמת

המכיר בעוונותיו מתחיל להיפרד מהם

5:24 דק'
+

830. אורות התשובה טו' ח' – למרות הכל

התמדה עיקשת מביאה לבסוף אור גדול

5:33 דק'
+

831. אורות התשובה טו' ט' – מפתח הגאולה

המוכן לקבל את מתח התיקון נגאל

5:32 דק'
+

832. אורות התשובה טו' י' – לשוב לעצמנו

הבעיות מתחילות כששוכחים מי אנחנו

5:05 דק'
+

833. אורות התשובה טו' יא' – בנין האומה

האומה תיבנה מתשובתה לאמונתה

5:31 דק'
+

834. אורות התשובה טו' יב' – מוסר וספרות

ספרות ישראלית מושתתת על תשובה