אורות התשובה פרק יג'

5:49 דק'
+

761. אורות התשובה יג' א' – לאומי אמיתי

טהרת האדם עושה אותו לאומי אמיתי

5:52 דק'
+

762. אורות התשובה יג' ב' – הלבוש הישראלי

ישראל מוסרי זוכה להיות לבוש לאור ד'

5:31 דק'
+

763. אורות התשובה יג' ג'1 – כנסת ישראל

הטוב האלוקי גנוז בשורש נשמת ישראל

5:35 דק'
+

764. אורות התשובה יג' ג'2 – התחבר לישראליות

החטאים הם התנכרות לישראליות

5:38 דק'
+

765. אורות התשובה יג' ג'3 – טובים לכולם

ברכת העולם שופעת דרך לאומיות ישראל

5:01 דק'
+

766. אורות התשובה יג' ד' – אכפתיות צבורית

החיבור לציבור מתחיל מחיבור נשמתי

4:47 דק'
+

767. אורות התשובה יג' ה' – חושן משפט

מרכז התורה הוא דיני החברה הישראלית

4:57 דק'
+

768. אורות התשובה יג' ה'1 – צדק אלוקי

התגברות החפץ בצדק מושכת שפע למשפט

5:05 דק'
+

769. אורות התשובה יג' ו' – שלביות התיקון

הפנימיות זריזה החיצוניות תבוא אחריה

4:55 דק'
+

770. אורות התשובה יג' ז' – הרצון והחכמה

השגתו של אדם מושפעת מרצונו לדעת

4:51 דק'
+

771. אורות התשובה יג' ח' – תהיה גבור

הצעקה הפנימית מבלבלת אך גם מתקנת

4:49 דק'
+

772. אורות התשובה יג' ט' – אל תחלש

עשה מה שאתה יכול ותקבל כח לתקן הכל

4:51 דק'
+

773. אורות התשובה יג ט'1-ט'2 – אל תעצור

זרום אל העתיד המתחדש והעבר יתוקן

5:44 דק'
+

774. אורות התשובה יג' י' – מהירי המוסר

המשך ליצור ללא חשש מהחולשה המעשית

5:05 דק'
+

775. אורות התשובה יג' יא' – האש המטהרת

אש התשובה מטהרת. אל תברחו לקנביס.

5:25 דק'
+

776. אורות התשובה יג' יב' – ילכו לאורו

תשובתו של אדם גדול מאירה לכל הדור