776. אורות התשובה יג' יב' – ילכו לאורו

תשובתו של אדם גדול מאירה לכל הדור

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: