אורות התשובה פרק יד'

5:33 דק'
+

777. אורות התשובה יד' א' – מקטנות לגדלות

להתעלות לחשיבה גדולה זו גם תשובה

5:07 דק'
+

778. אורות התשובה יד' א'1 – עיניים רוחניות

השואף לראיה זוכה לתשובה עילאה

5:42 דק'
+

779. אורות התשובה יד' ב'1 – גוף ונשמה

לפני התעלות הנשמה יש לתקן את הגוף

5:09 דק'
+

780. אורות התשובה יד' ב'2 – הסתכלות רוחנית

כשהנשמה נוסקת שמור על הגוף

5:40 דק'
+

781. אורות התשובה יד' ב'3 – אורות גנובים

המסומם גונב אורות וגופו ניזוק

5:05 דק'
+

782. אורות התשובה יד' ג' – אין מניעות

אנחנו עוצרים את עצמנו בדמיונות הבל

5:19 דק'
+

783. אורות התשובה יד' ד' 1 – צא מהביצה

השתחרר נפשית ממעטפת מונעת

5:27 דק'
+

784. אורות התשובה יד' ד' 2 – התשובה הרוחנית

התיקון הפנימי נתון לגמרי בידינו

5:34 דק'
+

785. אורות התשובה יד' ד'1 – להאמין שאפשר

המפתח לכל תיקון הוא להאמין שאפשר

5:08 דק'
+

786. אורות התשובה יד' ה' – התקדש במותר

גם במה שמותר יש לינוק כוחות חיי קדושה

5:06 דק'
+

787. אורות התשובה יד' ו' – עונג ושמחה

מעשים שמתאימים לנשמתנו מביאים שמחה

5:23 דק'
+

788. אורות התשובה יד' ז' – השמחה העולמית

להשיב את העולם כולו לצורתו השמחה

5:22 דק'
+

789. אורות התשובה יד' ח' – תקון האכילה

אפשר לתקן את האכילה גם לאחר סיומה

5:23 דק'
+

790. אורות התשובה יד' ט' – הכרח אכילה

גם אכילה גסה הכרחית צריכה תיקון

5:38 דק'
+

791. אורות התשובה יד' י' – מפשע לשפע

בלב נשבר ומלא שמחה הופכים את הכל לטוב

5:20 דק'
+

792. אורות התשובה יד' יא' – בלי עצבות

מחשבות תשובה מעציבות אינן מומלצות

5:19 דק'
+

793. אורות התשובה יד' יב' – המעשה והרוח

שלמות התיקון בשילוב הרוח והמעשה

5:22 דק'
+

794. אורות התשובה יד' יג' – בלי פחדים

תשובה נעשית באומץ לב ובלי לפחד

5:21 דק'
+

795. אורות התשובה יד' יג'1 – טפל בגוף

בריאות הגוף הכרחית לתיקון האישי

5:24 דק'
+

796. אורות התשובה יד' יד' – כח המחשבה

למחשבה יש השפעה עוד לפני המעשה

5:26 דק'
+

797. אורות התשובה יד' טו' – מידתך המיוחדת

התרכז בלימוד ובתיקון המיוחד לך

5:29 דק'
+

798. אורות התשובה יד' טז' - קטן עליך

יש מדרגות טובות שהן מצומצמות בשבילנו

5:13 דק'
+

799. אורות התשובה יד' יז' – סוגי גדלות

יש גדלות כשרונית ויש שבנויה על עמל

5:24 דק'
+

800. אורות התשובה יד' יז'1 – לפעמים מדלגים

התעלות צריכה לכלול גם דילוגים

5:16 דק'
+

801. אורות התשובה יד' יח' – מהר מידי

יש להיזהר מדילוג קיצוני ומהיר מידי

5:06 דק'
+

802. אורות התשובה יד' יט' – מלחמת היצר

אל תופתעו דוקא כשמתעלים היצר מתגבר

5:18 דק'
+

803. אורות התשובה יד' כ' – חיזוק הרצון

חולשת הרצון באה לפעמים מחולשה גופנית

5:24 דק'
+

804. אורות התשובה יד' כא' – ביטול עדין

בטל את הלא טוב אך רומם את הטוב שבך

5:20 דק'
+

805. אורות התשובה יד' כב' – להאמין בתפילתנו

את אור ד' השוכן ממש בנו יש לרומם

5:11 דק'
+

806. אורות התשובה יד' כג' – צא מהדכאון

כאבך על החטא אומר שאתה צדיק אז שמח

5:08 דק'
+

807. אורות התשובה יד' כד' – בושה מכפרת

המתבייש מד' חש בנוכחותו וירא אותו

5:30 דק'
+

808. אורות התשובה יד' כה' – תיקון השורש

לפעמים עברה היא עונש על עברה קודמת

4:56 דק'
+

809. אורות התשובה יד' כו' – מתיקות התורה

התאמת התורה לנשמתנו גורמת מתיקות

5:07 דק'
+

810. אורות התשובה יד' כז' – הרצון וההבנה

החכמה תלויה במוסריות והטבת הרצון

4:59 דק'
+

811. אורות התשובה יד' כח' – הפריה לימודית

החבור לנשמה הוא חבור לנביעת החכמה

5:11 דק'
+

812. אורות התשובה יד' כט' – הכל מסייע

גם מדע וכח וכל דבר טוב מסייע לתשובה

5:06 דק'
+

813. אורות התשובה יד' ל' – לשוב לחיים

תשובה מחברת אל החיים והעולם ולא להיפך

4:57 דק'
+

814. אורות התשובה יד' לא' – הכח מהתורה

התורה והמצוות גונזים בנו כוחות חיים

5:05 דק'
+

815. אורות התשובה יד' לב' – למהר ולשוב

זהירות מהזנחה והשתהות במצב של חטא

5:11 דק'
+

816. אורות התשובה יד' לג' – תשובת השבת

תשובה לפני כניסת השבת ועם יציאתה

5:02 דק'
+

817. אורות התשובה יד' לד' – יראה וחכמה

היראה יונקת מהחכמה ומשפיעה עליה

5:13 דק'
+

818. – אורות התשובה יד' לה' – אור הדעת

בכח הדעת להיטיב את מעשי העבר והעתיד

5:16 דק'
+

819. אורות התשובה יד' לו' – השאיפה הנכונה

שאיפה להתעלות מעניקה איזון לחיים

5:10 דק'
+

820. אורות התשובה יד' לז' – הרגוע והמתלהב

אופי עבודתנו קשור לשורש נשמתנו

5:09 דק'
+

821. אורות התשובה יד' לח' – רז המחשבה

לימוד אמונה מרצה כמו הקרבת קרבנות

5:41 דק'
+

822. אורות התשובה יד' לט' – צדיקים ישרים

צדיק ענק שומר איזון האהבה והיראה