אורות התשובה פרק יז'

5:25 דק'
+

868. אורות התשובה יז' ו' – שירת התשובה

נסלק החרדות ונזכה לגאולה השלמה

5:26 דק'
+

867. אורות התשובה יז' ה' – משורר התשובה

תשובה היא שירתה המתוקה של הנשמה

5:15 דק'
+

866. אורות התשובה יז' ד' – הטבע היהודי

תורה טבעית לישראל ואינה תלויה בהסברים

5:29 דק'
+

865. אורות התשובה יז' ג' – בסוף תשובה

כל החפשיות הפרוצה תתהפך לבסוף לקדושה

5:27 דק'
+

864. אורות התשובה יז' ב' 2 – התעוררות האומה

נאחז במה שכן מתקדם לאומית

5:16 דק'
+

863. אורות התשובה יז' ב' 1 – הרצון לשוב

אחוז בכל מה שאתה כן מצליח לתקן

5:33 דק'
+

862. אורות התשובה יז' א' – תחית האומה

תקומת המדינה יסוד התשובה הגדולה