אורות התשובה י' ט' – הצצה לשמים

הזוהר והיופי המתגלה בנסתר משיב בתשובה

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: