אורות התשובה י' יא' – הספרות הישראלית

צמצום האינסוף לספרות בא מתשובה

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: