אורות התשובה מבוא4 – כשהנשמה מאירה

תשובה עילאה היא תשובה נשמתית

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: