אורות התשובה מבוא5 – זהיר וזריז

תשובה מאהבה זריזה יותר מזו שמיראה

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: