עיוני תשובה

57:59 דק'
+

2. תשובה שמחה חלק ב'

כל המהלך של ימי אלול ראש השנה ויום הכפורים מגיע לשלמותו רק בשמחה של סוכות ובשיאה בשמחת תורה אז מתגלה האני הזך והטהור במלא שמחת...

54:17 דק'
+

1. תשובה שמחה חלק א'

הסגנון העצוב של התשובה התפתח כתוצאה מיציאתנו לגלות ואינו הסגנון הירושלמי המקורי של התשובה השמחה עליה מעיד רבי יוחנן