ישראל ותחיתו - פרק א'

5:43 דק'
+

1107. ישראל ותחיתו א'34 – מלחמת תרבות

מלחמת תרבות מתרחשת בישראל

5:38 דק'
+

1106. ישראל ותחיתו א'33 – עוז וגבורה

העוז והגבורה האלוקית שורים בישראל

5:18 דק'
+

1105. ישראל ותחיתו א'32 – כתר מלכות

השראת השכינה דוקא בישראל

5:22 דק'
+

1104. ישראל ותחיתו א'31 – מעון אתה

הקב"ה הוא המעון בו חוסים ישראל

5:06 דק'
+

1103. ישראל ותחיתו א'30 – תאות גאולה

שאיפתנו לגאולה שאיפה לאור ד'

5:14 דק'
+

1102. ישראל ותחיתו א'29 – ארץ התהלה

התגלות אור ד' בישראל תלויה בארץ

5:28 דק'
+

1101. ישראל ותחיתו א'28 – יביטו וינהרו

נפולי תועבה יצאו ממנה בכח השכינה

5:28 דק'
+

1100. ישראל ותחיתו א'27 – ישועת הכל

נופלים עשוקים ורצוצים יושעו באורנו

5:09 דק'
+

1099. ישראל ותחיתו א'26 – קוממיות

ישראל ישיבו לעולם את הקומה האבודה

5:17 דק'
+

1098. ישראל ותחיתו א'25 – התהלה והמדינה

מדינת ישראל יסוד כסא ד' בעולם

5:14 דק'
+

1097. ישראל ותחיתו א'24 – בשירה ובמוסר

תהלת ד' בשירה ובמוסר הישראלי

5:48 דק'
+

1096. ישראל ותחיתו א'23 – חכמת הקודש

דעת ישראל יונקת אורה מהאצילות

5:36 דק'
+

1095. ישראל ותחיתו א'22 – נצח ישראל

בסוף אנו תמיד מנצחים כי ד' עמנו

5:26 דק'
+

1094. ישראל ותחיתו א'21 – ההסטוריה הישראלית

תהליך של התגלות אור ד'

5:27 דק'
+

1093. ישראל ותחיתו א'20 – נועם האמונה

מהנועם הנשמתי ליישום המלכותי

5:10 דק'
+

1092. ישראל ותחיתו א'19 – תכונה ומורשת

כשרון ישראלי טבעי ירושה מהאבות

5:14 דק'
+

1091. ישראל ותחיתו א'18 – ערך העולם

התגלות אור ד' היא שנותנת לעולם ערך

5:23 דק'
+

1090. ישראל ותחיתו א'17 – אלוקי העולם

הבשורה הישראלית אוניברסלית היא

5:26 דק'
+

1089. ישראל ותחיתו א'16 – יודע לספר

כשרון צמצום אור ד' לארץ נטוע בתוכנו

5:34 דק'
+

1088. ישראל ותחיתו א'15 – כלכלה קדושה

כלכלת ישראל היא ספור תהלת ד'

5:16 דק'
+

1087. ישראל ותחיתו א'14 – ברכת הארץ

הברכה הישראלית מקורה באדמת הארץ

5:17 דק'
+

1086. ישראל ותחיתו א'13 – בלהט נעוריה

נוער ישראל מחובר לשליחותו הישראלית

5:06 דק'
+

1085. ישראל ותחיתו א'12 – מדינה קדושה

מדינת ישראל יסוד כסא ד' בעולם

5:24 דק'
+

1084. ישראל ותחיתו א'11 – בבנינה ודורותיה

נשות ישראל בונות את האומה

5:14 דק'
+

1083. ישראל ותחיתו א'10 – קרן אורה

כל פרטי חיינו מוארים באור תהלת ד'

5:24 דק'
+

1082. ישראל ותחיתו א'9 – גווני חיינו

החיות הישראלית מלאה בגוונים של אורות

5:24 דק'
+

1081. ישראל ותחיתו א'8 – כל הויתנו

שליחותנו הישראלית ממלאת את כל חיינו

5:15 דק'
+

1080. ישראל ותחיתו א'7 – אתם עדי

ישראל הם שמאפשרים לעולם קשר לד'

5:14 דק'
+

1079. ישראל ותחיתו א'6 – מכירים מקרוב

רק ישראל מכירים את ד' מקרוב

5:05 דק'
+

1078. ישראל ותחיתו א'5 – גורל ישראל

האור המאיר בנו אינו נתון לבחירתנו

5:26 דק'
+

1077. ישראל ותחיתו א'4 – מעולם לעולם

ישראל בעצמותם קושרים השמים והארץ

5:14 דק'
+

1076. ישראל ותחיתו א'3 – מאירים לכל

ישראל מורידים את האור עבור הכל

5:26 דק'
+

1075. ישראל ותחיתו א'2 – תהלת ד'

אור האינסוף מצטמצם ויורד על ידי ישראל

5:35 דק'
+

1074. ישראל ותחיתו א'1 – יצירה מיוחדת

רק ישראל בסגולתם יכולים להלל את ד'

6:46 דק'
+

ישראל ותחיתו א'25 – גוי ואלוקיו

בעם ישראל מתגלה זרוע ד' וגבורתו, פעולתו בעולם ומלכותו על כל, לטובת העולם כולו

6:03 דק'
+

ישראל ותחיתו א'24 – העם הנבחר

רק עם ישראל בנוי ומסוגל בכשרון אלוקי להגות את האמת החודרת של חיבור שמים וארץ

5:07 דק'
+

ישראל ותחיתו א'23 – כתר מלכות

התפארת המחברת את הכתר העליון האינסופי עם המלכות המתגלה בארץ שרויה היא בישראל

6:13 דק'
+

ישראל ותחיתו א'22 – אתה אל

הקב"ה מתגלה כאינסוף ברוך הוא השוכן בשמי שמים ויורד ומתגלה בתחתיות ארץ להחיות ולהאיר

5:21 דק'
+

ישראל ותחיתו א'21 – קרן ישראל

רוממות קרן ישראל במדינתו בארצו מביאה להתברכות האור האלוקי וגילויו במלא עוצמת גבורתו וברכתו העולמית

4:58 דק'
+

ישראל ותחיתו א'20 – אור הגאולה

גאולת ישראל בארצו היא זריחת אורם של ישראל אור סיפור תהלת ד' שיאיר ויגאל את העולם כולו

4:38 דק'
+

ישראל ותחיתו א'19 – הנופלים יקומו

על ידי האמת האלוקית העליונה השורה בישראל כל הנופלים העשוקים והרצוצים יקומו וינהרו ויאירו באורה

5:18 דק'
+

ישראל ותחיתו א'18 – קוממות היקום

האמת האלוקית העליונה השורה בנשמת ישראל היא מקימה את היקום ומפגישה אותו עם קומתו הרוחנית

5:20 דק'
+

ישראל ותחיתו א'17 – תכנית מדיניותו

ידיעת הקודש האלוקי מתגלה גם בתכנית מדינתו משום שהיא עצם חייו ואי אפשר להפריד את מדינתו ממנה

7:53 דק'
+

ישראל ותחיתו א'16 – חרותה בנשמתו

ידיעת הקודש האלוקי חרותה בעצמות נשמת ישראל ורוחו תובעת בטבעיותה את התגלות הידיעה הזו בעולם

4:40 דק'
+

ישראל ותחיתו א'15 – אמונת אומן

הידיעה האלוקית היא תכונת רוחנו ואמונתנו החזקה והיא אשר נותנת לנו את הקיום הנצחי הגובר על כל

6:26 דק'
+

ישראל ותחיתו א'14 – הכל לכבודו

ישראל מגלה לעולם את כבוד הבורא שהוא התגלות הערך של כל העולם כולו רוממותו ואושרו

6:10 דק'
+

ישראל ותחיתו א'13 – רכושה ועשרה

אפילו הרכוש הישראלי והמאמץ להתעשר אינו אלא חלק מסיפור תהלת ד' כדי לתת כלים ליעוד האלוקי הזה

5:48 דק'
+

ישראל ותחיתו א'12 – בלהט נעוריה

הנוער הישראלי עם כל להט אש נעוריו רואה את עצמו מואר באור סיפור תהלת ד' ומכוין עצמו בהתאם

6:17 דק'
+

ישראל ותחיתו א'11 – בנין הדורות

בכל דורותיה כל דור לפי ענינו ותפקידו כולם עסוקים בסיפור תהלת ד' בדגש המיוחד שיועד לכל אחד מהם

6:04 דק'
+

ישראל ותחיתו א'10 – בקרן אורה

ישראל עומד הוא בקרן אורה זו של סיפור תהלת ד' בכל אשר הוא עושה בכל מישורי חייו

5:49 דק'
+

ישראל ותחיתו א'9 – התוכן הישראלי

תוכן אור הגבורה והתפארת יש בו חיי חכמה חסד אהבת כל הבריות וחיי פאר מקדושים

6:25 דק'
+

ישראל ותחיתו א'8 – מליאות ישראלית

עם ישראל מלא כל כולו באור הגבורה בה נברא העולם ואור התפארת הגנוז בתורה ומחבר העולמות

7:19 דק'
+

ישראל ותחיתו א'7 – ואתם עדי

העולם אינו יכול להתקשר אל הבורא הבלתי נתפס אלא על ידי עדותם של ישראל הבאה מתוך עצם זרימת חייהם

5:53 דק'
+

ישראל ותחיתו א'6 – ישראל מכיר

עם ישראל יודע את הידיעה האלוקית לא רק פילוסופית אלא מתוך היכרות פנימית שעושה אותו לעד

6:38 דק'
+

ישראל ותחיתו א'5 – גורל ישראל

זה לא משהו שאנחנו בוחרים. רוצים או לא רוצים לכך נוצרנו על מנת להחיות את כל העולמות וסעיפיהם

6:08 דק'
+

ישראל ותחיתו א'4 – צבא השם

עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל הם בעצם המשכיותה של הבריאה והתהוותה כל יום מחדש

4:22 דק'
+

ישראל ותחיתו א'3 – גבורת הבורא

כח הגבורה העליונה של יוצר בראשית גנוז הוא בנשמת ישראל המהוים צינור חיים להתחדשות בריאת העולם

4:16 דק'
+

ישראל ותחיתו א'2 – צינור השפע

עם ישראל הוא צינור השפע המושך את האור מן האינסוף ומצמצמו כך שיוכל להאיר לנבראים

6:52 דק'
+

ישראל ותחיתו א'1 – היכולת להלל

עם ישראל הוא יצירה מיוחדת ויחודית שרק בכוחה לספר תהלת האינסוף הבלתי נתפס בשכל האנושי