ישראל ותחיתו פרק ב'

5:25 דק'
+

1117. ישראל ותחיתו ב'10 – תחית הנשמה

ארץ ישראל מחיה את הנשמה שלנו

5:19 דק'
+

1116. ישראל ותחיתו ב'9 – כך ראוי

לבוא אל המצוות מתוך השתוקקות פנימית

5:31 דק'
+

1115. ישראל ותחיתו ב'8 – אל חיינו

חיבור בקדושה לד' הוא חיבור לחיים

5:30 דק'
+

1114. ישראל ותחיתו ב'7 – האוצר הלאומי

אוצר החיים הלאומי גנוז בתורה

5:28 דק'
+

1113. ישראל ותחיתו ב'6 – שלשלת אורגנית

הכל מחובר להכל ומשפיע על הכל

5:34 דק'
+

1112. ישראל ותחיתו ב'5 – ברית כרותה

כשהאומה מחוברת לתורה הכל מתברך

5:09 דק'
+

1111. ישראל ותחיתו ב'4 – חופש אמיתי

החופש בא מהתעלות לנשמת המצוות

5:26 דק'
+

1110. ישראל ותחיתו ב'3 – אמיץ יותר

המנוע האמוני מוסרי מחזק קיום מצוות

5:35 דק'
+

1109. ישראל ותחיתו ב'2 – מועקת החוקים

חרות נשמתית משחררת ממועקה

5:26 דק'
+

1108. ישראל ותחיתו ב'1 – שני מנועים

המנוע הגלותי והמנוע הארץ ישראלי

4:37 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'7 – אור משיח

החיבור הפנימי המוסרי לתורה מביא אותנו להתברכות אדירה בכל מישורי החיים והאומה ממשיכה להתחיות

3:43 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'6 – כך ראוי

מיד בחיבורנו לחוקי התורה אנו באים למקום נשמתי ועילאי יותר האומר לא רק ככה זה אלא כך ראוי שיהיה

5:14 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'5 – דבקות בתורה

על ידי דבקות בתורה וחוקיה עם ישראל זוכה להידבק במקור חייו ולהתברך בברכת ד' ואם לאו אז חלילה להיפך

5:21 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'4 – החוקיות הלאומית

גם בצדדים הלאומיים של הקשר בין תורה לעם וארץ יש שלשלת סיבתית ודבר גורר דבר

5:40 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'3 – אור החיים

כשמתעלים למקום של הבנה מוסרית אז מושכים את כל השלשלת החוקית הסיבתית אל אור החיים

5:17 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'2 – מועקת החוקיות

יש מועקה בלתי מוסברת במניעה המכריחה את השלשלת הסיבתית לנהוג על פי חוקיה ללא שינוי

5:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ב'1 – שתי הבנות

ישנן שתי הבנות כלליות בכל נושא. האחת היא ההבנה הסיבתית החוקית והשניה היא המוסרית מדוע כך ראוי