ישראל ותחיתו פרק ג'

5:25 דק'
+

1129. ישראל ותחיתו ג'12 – משפט בינלאומי

הרס המשפט גורר מלחמות

5:32 דק'
+

1128. ישראל ותחיתו ג'11 – משפט אנוש

יוהרא שיפוטית תביא לשחיתות

5:27 דק'
+

1127. ישראל ותחיתו ג'10 – הנזק הנוצרי

עקירת המשפט מאלוקים הרסנית

5:27 דק'
+

1126. ישראל ותחיתו ג'9 – ארץ נחלתנו

המשפט הישראלי מתגלה דוקא בארץ

5:29 דק'
+

1125. ישראל ותחיתו ג'8 – דרישת אלוקים

משפט ישראל הוא לבקש את ד'

5:21 דק'
+

1124. ישראל ותחיתו ג'7 – משפט אלוקי

צדק אלוקי הוא סגולה ישראלית

5:20 דק'
+

1123. ישראל ותחיתו ג'6 - משפט ואמונה

משפט של תורה הוא האמונה בד'

5:28 דק'
+

1122. ישראל ותחיתו ג'5 – סמיכת דיינים

הסמיכה השרתה שכינה על הדיין

5:23 דק'
+

1121. ישראל ותחיתו ג'4 - הנקודה המשיחית

גילוי אור ד' בחומריות ישראל

5:22 דק'
+

1120. ישראל ותחיתו ג'3 – בכל דרכיך

ישראל יודעים את ד' בכל מישורי החיים

5:30 דק'
+

1119. ישראל ותחיתו ג'2 – הכל קודש

אין בנו ערכים פרודים הכל מתחבר לקודש

5:21 דק'
+

1118. ישראל ותחיתו ג'1 – מרכז החיים

מרכז חיי ישראל במקור הקודש האלוקי

5:53 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'9 – הרחמים המדומים

הנצרות הפקירה המשפט וניתקה אותו ממקורו האלוקי נתון לגחמותיו של השופט והמליכה את האינטרס

5:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'8 – המשפט והארץ

רק באדמת ארץ ישראל בה סגולתנו הנשמתית מתגלה זורחת גם סגולת השראת השכינה שבמשפט

5:25 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'7 – משפט משה

בתחילת יסוד המשפט בישראל מלמד משה רבינו שהמשפט אצלנו הוא בעצם דרישת אלוקים

4:41 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'6 – מלחמת הסמיכה

היוונים הרגישו שבסמיכת הדיינים מסתתר כוח סגולתנו ונלחמו נגדה ור' יהודה בן בבא מסר נפשו להמשיכה

3:12 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'5 – בכל דרכיך

הכל אבל הכל מחובר אצלנו לקודש כולל הקנין העושר והכבוד ואפילו הממשלה בישראל

4:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'4 – משפט ישראל

המשפט הישראלי בנוי על השראת השכינה ששורה על הדיין הסמוך ובו מתגלה האחדות האלוקית שלנו

4:41 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'3 – אור חיינו

אור ד' אחד חי ממש בקרבנו בתוכנו. זהו מקור האור שמאיר את השכינה בתוכנו ובכוחה אנו מייחדים את הכל

3:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'2 – האחדות שבנו

נשמת כלל ישראל היא נשמה אחת ממש והיא הנותנת לנו את האחדות המלאה היחודית רק לנו

4:13 דק'
+

ישראל ותחיתו ג'1 – חיי הקודש

מרכז החיים שלנו הוא בקודש העליון האינסופי ואנו נולדים ממנו בהשתלשלות הדרגתית מקודש לאמת ולאמונה