ישראל ותחיתו - פרק טו'

5:33 דק'
+

1238. ישראל ותחיתו טו'16 - תוסר המסכה

הוותרנות המתחסדת והצבועה תיעלם

5:12 דק'
+

1237. ישראל ותחיתו טו'15 - מתחברים לישראל

האומות ישתוקקו לחברת ישראל

5:23 דק'
+

1236. ישראל ותחיתו טו'14 - הסוד הישראלי

העולם משתומם למראה ברכת ישראל

5:32 דק'
+

1235. ישראל ותחיתו טו'13 - חסון וחפשי

עצמאות ישראלית חסונה הכרחית לתיקון

5:21 דק'
+

1234. ישראל ותחיתו טו'12 - תרכיז ישראלי

ריכוז הטוב בישראל נוצר למען העולם

5:39 דק'
+

1233. ישראל ותחיתו טו'11 – עשירות החזיר

מי שאינו בוחל בזבל אין עשיר ממנו

5:15 דק'
+

1232. ישראל ותחיתו טו'10 – שכרות האנושות

ביטול מידרג התיקון פגע בעולם

5:19 דק'
+

1231. ישראל ותחיתו טו'9 – השויון השקרי

הנצרות השוותה רשעים לצדיקים

5:18 דק'
+

1230. ישראל ותחיתו טו'8 – הלעג הקרחי

קורח לעג לדרגות המושגות בעמל רב

+

1229. ישראל ותחיתו טו'7 – גיהוץ יחצני

נצרות היא אלילות בחליפה מגוהצת

5:33 דק'
+

1228. ישראל ותחיתו טו'6 – חכמי ישראל

הצילו את יסודות האומה מהנצרות

5:30 דק'
+

1227. ישראל ותחיתו טו'5 – מורשת קין

לא תיקן רשעותו אך רצה שקרבנו יתקבל

5:18 דק'
+

1226. ישראל ותחיתו טו'4 – מאמץ הוליוודי

אסתטיקה של היצר שמתאמצת לחזקו

5:30 דק'
+

1225. ישראל ותחיתו טו'3 – היהודים החדשים

חסרי מוסר שמציגים עצמם קדושים

5:14 דק'
+

1224. ישראל ותחיתו טו'2 – סיגי החיים

הנצרות מבצרת מקום למה שצריך להשליך

5:30 דק'
+

1223. ישראל ותחיתו טו'1 – נצרות זרה

הרשעה מתפצלת לעבודה זרה ולנצרות