ישראל ותחיתו - פרק טז'

5:40 דק'
+

1242. ישראל ותחיתו טז'4 – ונהפוך הוא

חילוניות תתהפך לשאיפת אורות הקודש

5:23 דק'
+

1241. ישראל ותחיתו טז'3 – בשני יצריך

לאהוב את ד' גם בהיפוך היצר אל הטוב

5:21 דק'
+

1240. ישראל ותחיתו טז'2 – מנוע קדושה

חומר שמתבטל לקודש מוסיף אור וחיים

5:06 דק'
+

1239. ישראל ותחיתו טז'1 – תיקון כולל

תיקון מוכרח לכלול רוחניות וגשמיות