1177. ישראל ותחיתו יב'1 – הסקירה הכוללת

במבט עשיר ומכליל מתגלה כח ד'

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: