ישראל ותחיתו - פרק יז'

5:18 דק'
+

1247. ישראל ותחיתו יז'5 – הכנה למשיח

יתפתח הדמיון ויוכן לרוח הקודש

5:26 דק'
+

1246. ישראל ותחיתו יז'4 – חוצפת הדמיון

דמיון חסר גבולות מפיל נמוך

5:29 דק'
+

1245. ישראל ותחיתו יז'3 – השתלטות הדמיון

דור שמעריך דמיון יותר משכל

5:17 דק'
+

1244. ישראל ותחיתו יז'2 – הדמיון המערבי

הדמיון האלילי חזר והתפרץ

5:25 דק'
+

1243. ישראל ותחיתו יז'1 – כח הדמיון

צייר שמאפשר חשיבה על דברים רחוקים