ישראל ותחיתו - פרק יח'

5:40 דק'
+

1260. ישראל ותחיתו יח'13 – הקטון לאלף

מי יתן את כל עם ישראל נביאים

5:22 דק'
+

1259. ישראל ותחיתו יח'12 – אהבת הארץ

בלי דמיון אהבת הארץ פוחתת

6:02 דק'
+

1258. ישראל ותחיתו יח'11 – להבת האהבה

בלי דמיון אהבת האומה פוחתת

5:23 דק'
+

1257. ישראל ותחיתו יח'10 – הויתור הזמני

ויתרו על נבואה לשם הצלה מע"ז

5:18 דק'
+

1256. ישראל ותחיתו יח'9 – גניזת הדמיון

חז"ל גנזו את לימודי הדמיון הנבואי

5:14 דק'
+

1255. ישראל ותחיתו יח'8 – הנשים הנכריות

הקושי לעכל כראוי תרבויות זרות

5:16 דק'
+

1254. ישראל ותחיתו יח'7 – שלמות שלמה

שלמה ודורו חברו תורה ודמיון יחדיו

5:24 דק'
+

1253. ישראל ותחיתו יח'6 – הכשרת הדור

החפץ הלאומי הצבורי צריך להיתקן

5:31 דק'
+

1252. ישראל ותחיתו יח'5 – יהושע והמרגלים

צדיקי דור המדבר תיקנו הדמיון

5:11 דק'
+

1251. ישראל ותחיתו יח'4 – שליטת הדין

חוסר יכולת חבור דמיון ודעת הביא דינים

5:28 דק'
+

1250. ישראל ותחיתו יח'3 – חכמה תתאה

חכמה נגלית ממלאת את מקום הדמיון

5:20 דק'
+

1249. ישראל ותחיתו יח'2 – הקדמת הדעת

קבלת התורה הוקדמה דורות רבים

5:19 דק'
+

1248. ישראל ותחיתו יח'1 – דחית הדמיון

דורות של פתוח דמיון נדחו בשל חטאם