135. כוזרי א' סז'2 - התפתחות מוסרית

הדרויניזם הביא השחתה מוסרית

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: