176. כוזרי ב' טו'-טז'1 – הישרת העולם

ארץ ישראל נועדה לישר את כל העולם

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: