228. כוזרי ג' א'5 – פרישות מחוברת

פרוש אמיתי אינו מנותק אלא מחובר בעומק

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: