243. כוזרי ג' י'- השבת מגינה

מצות השבת מצילה ומגינה מכל סוגי השעבוד

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: