מוסר אביך

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'13 – הכונה הנכונה בעולמנו

מדרגת העולם כעת היא לעבוד מצד ההטבה שברצונו והמיוחדים מכוונים לאור העתיד

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'12 – כונת המיטיב

בעבודה מצד הטבת הבורא יש לזכור שההטבה מגלה את השלמות שבשורשה

8:47 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'11 – רק לרצון ד'

את כל המקום בנפש יש לייחד לעבודה לרצון ד' אין מקום מיותר

8:51 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'10 – פתיחת השערים

העובד מתוך הכרת האמת עובד מטעמים כלליים יותר ופותחים לו את השער הכללי

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'9 – גדול העונה אמן

מעל להכרת הטוב באה ההכרזה הגדולה האומרת זו האמת ואני מאמין בה

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'8 – הכל רצון ד'

בסופו של דבר כל המציאות כולה אינה אלא רצון ד'

8:28 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'7 – חותמו אמת

עיקר השאלה איננה אם העבודה לצורכו או לצורכנו אלא מה אמת תכלית החיים

7:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'6 – כנפי העבודה

תורה ומצוות צריכים כנפים שיעלו אותם למעלה והם היראה והאהבה

8:14 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'5 – הענוה מעל החכמה

החכמה מביאה יראה והענוה מביאה רצון הוא השלמות הפנימית

9:09 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'4 – התעלות הרצון

העולם הולך ומתעלה וכפי שחכמתו מתעלה בלי גבול כך ואף יותר מכך הרצון

9:07 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'3 – רצון זה חיים

הענוה מכונת את רצוננו להיפתח ולקבל את רצון ד' שאינו אלא אור החיים ממש

8:50 דק'
+

מוסר אביך א' ח'3 - דע מעלת נשמתך

טוב לבב בא מתוך לימוד עמוק של מעלת ישראל ונשמתם

8:54 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'2 – הגדרת הענוה

הענוה אינה השפלה עצמית שעלולה לגרום לחולשה אלא מבט רחב של חסד ואמת

7:52 דק'
+

מוסר אביך א' ח'2 - חדשים בכל יום

אותם מילים שלוש פעמים ביום וכל תפילה חדשה לגמרי מצד עומק החיים הנובעים

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'1 – הכרחיות הענוה

בלי ענוה מחשיב האדם עצמו וחוצץ בין רצונו לרצון ד' אינו מוכן לחיבור גמור לד'

9:00 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'2 - סייגים ממידות רעות

חז"ל החמירו בענייני מידות וביטלו אפילו מצות עשה מחשש מראית עין של יוהרא

8:26 דק'
+

מוסר אביך א' ח'1 - בשמחה ובטוב לבב

יש מי שמכריח עצמו להיות בשמחה מתוך חובה מבלי שיבין מה טוב לו באמונה

8:10 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'6 – הכל ברא לכבודו

כשאתה עושה למען ד' הוא לא צריך ממך כלום זה רק כדי לחבר רצונך לרצונו

8:03 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'1 - לפני עיוור במידות

אם ברור לך שמעצתך הטובה יפול חברך למידה רעה אל תיתן לו עצה זו

8:44 דק'
+

מוסר אביך א' ז'2 - לומדים אמונה כמו גמרא

לימוד אמונה צריך להיות עם חקירות שכליות הבנות וידיעות זה לא לימודי אוירה

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'5 – הרצון הכללי

רצון האדם אינו אלא ניצוץ מרצון ד' המתגלה בהויה כולה ובו הוא מוצא את מעין חייו

9:07 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'3 - כבוד בריא

הכבוד האמיתי לערכך הוא כבודך הרגיל והבריא אל תחפש לשנות זאת

6:36 דק'
+

מוסר אביך א' ז'1 - התרגשות לאחר הלימוד

בזמן הלימוד לא מתרגשים. הזמן הנכון להתרגשות הוא רק לאחר הלימוד כדי שלא להפריע לצלילות השכל

8:56 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'4 – ההכרה והרצון

חיים שלמים צריכים הכרה בידיעת שלמות הבורא ואיתה הרצון הטוב בתורתו

6:46 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'2 - לצורך מצוה מותר

כשאין ברירה ואין דרך אחרת לקיום מצוה מסויימת מותר לומר הצריך לשם כך

8:54 דק'
+

מוסר אביך א' ו'3 - הכרח הלימוד למחונן

כל מי שחננו ד' בבינת לב לא ימצא קורת רוח אלא אם ילמד אמונה בעמקות

8:35 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'3 – חיים זה דעת

המציאות החומרית משדרת ידיעות, הידיעה היא שעושה את החיים, ידיעת ד' היא שיא החיות

8:06 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'1 - התרחק מדיבורי גאוה

האיסור לדבר דיבורי גאוה הוא מצד עצם הדיבור הרע ולא רק משום שיביא לגאוה

8:52 דק'
+

מוסר אביך א' ו'2 - סוד הדבקות בד'

השווית מידותינו ופעולותינו למידותיו ומצוותיו יתברך פותחת שערינו לקבלת האור

9:01 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'2 – התרכז בעיקר

לא ההנאה האישית העיקר אלא הטוב והתיקון להויה כולה הבאה מעשיית נחת רוח לבורא

8:40 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'5 - לא לפחד מחסרונות

ההולך בדרך הטוב אינו נבהל מחסרונותיו המתגלים בהשתלמותו, הפחדן מדחיקם בגאוה הזויה

8:06 דק'
+

מוסר אביך א' ו'1 - נשמה קדושה

נשמתנו גבוהה מאד וכל פעולה משפיעה עליה שפע של אורות גדולים

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'1 – טוהר הכונה

במעשים ובלימוד אמונה צריך לטהר את הכונה לעשות נחת רוח לפניו

8:51 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'4 - תאוות רוחניות

כשתאות ריגושי הגוף נגמרת מתחילים לחפש ריגושים רוחניים דוגמת שכרות וגאוה הזויה

8:05 דק'
+

מוסר אביך א' ה' - סייגות התורה

מטרתן של סייגות התורה לא רק להרחיק מעבירה אלא גם לשלול מעשים שיש בהם מטעם העבירה עצמה

8:41 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'3 - שמור על הכרת הטוב

אף שיש דרכים נעלות יותר לעבודת ד' מאהבה אל תוותר על הכרת הטוב

8:50 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'3 - רעש ומהומה

כל דבר במקומו הנכון מעניק נחת אבל מחפשי הריגושים מדמיינים שמהומת התאוות היא הנכספת

6:42 דק'
+

מוסר אביך א' ד' - עבירה מטמטמת

כל עבירה אוטמת שערי ליבו של היהודי מלחוש את אור ד'

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'2 - הבריאות שבהכרת הטוב

האדם הישר והבריא משתוקק להכיר בטוב למיטיבו ובמיוחד למיטיב הגדול מכולם

7:26 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'2 - בידיים שלך

בשונה מהמלאכים זכה האדם לעצב את חווית חייו ומעלתם בהשתדלותו המשפיעה על הכל

8:29 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'3 - אנשי תבונה ידריכונו

אנשי תבונה ילמדו את העם על מהות כוחותיו העמוקים ויעזרוהו להוציא כוחותיו לפועל

9:01 דק'
+

מוסר אביך א' ג' - הדרכה נשמתית אישית

הדרך להתעלות לחיי הטוב מצריכה בינה עמוקה ביחודיות כל נשמה ונשמה

8:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'1 - להיות ישר

אל תעקם את טבעיותך שמור על טבעך ישר כפי שעשה אותו האלוקים

9:21 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'1 - לעשות חיים

החיים הם חסד מהבורא הרגשת החיים היא הרגשת מציאות המתחזקת מחוויות טובות

8:34 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'2 - הכוחות של עם ישראל

יש לנו כשרון לחכמה נבואה ועוד ואנו שקועים בקטנות מוחין שעוצרת אותנו מלהתפתח

8:31 דק'
+

מוסר אביך א' ב'2 - חכמת החיים עצמם

חכמת האמונה בעומקה מתרחשת בעצמות הנשמה שאף אחד אחר לא יחיה אותה במקומך

6:23 דק'
+

מוסר אביך ב' ב' - בכל דרכיך דעהו

התרגל לראות את ד' דוקא בדבר בו אתה עסוק כי כעת דוקא בו מתגלה אליך הקב"ה

9:04 דק'
+

מוסר אביך ג' ב' - יסודות הגאוה

כל מידה מורכבת ממספר יסודות, הכרת יסודות הגאוה תאפשר לצאת ממנה בהצלחה

7:41 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'1 - הכוחות שפועלים בתוכנו

אין להתעלם מכוחות שבתוכנו הם פועלים פעולתם בהכרח ומוטב שנפתח אותם נכון

8:07 דק'
+

מוסר אביך א' ב'1 - יראת ד' היא חכמה

אין אפשרות להעביר חכמה זו. כל אחד צריך לעבור את התהליך של העיון וההבנה בעצמו

8:03 דק'
+

מוסר אביך ב' א'6 - שלח את היונה

אחרי שלב הלחץ וההיטהרות מגיע הזמן לשחרר מחדש את הנפש להאיר באורה

8:45 דק'
+

מוסר אביך ג' א'5 - ניסור הענוה

שכנת הענוה שיש להרחיקה היא מידת העצבות אבל שורשן שונה לגמרי

8:01 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'3 - עוד לא הגעת

גם אם מדובר במדרגה שאתה ראוי לה, כל עוד לא הגעת אליה אל תתנהג כמו מי שכבר הגיע

7:58 דק'
+

מוסר אביך א' א'5 - הכרח לימוד אמונה

מי שאינו לומד אמונה ומידות, כמו עוצם עיניו ומוליך עצמו באפלה

8:05 דק'
+

מוסר אביך ב' א'5 - לאסוף את הרוח

ההיטהרות בנויה על איסוף קוי הרוח והנפש לנקודתם המקורית הטהורה

8:52 דק'
+

מוסר אביך ג' א'4 - ניסור הגבורה

שכנות הגבורה שיש להרחיקן הן הכעס הגאוה הנקימה ועוד יש לנסר את הגבורה ולא לוותר עליה

6:56 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'2 - בלי תסכולים

אל תבקש הכל כאן ועכשיו עבוד והתקדם במעשיך מלמטה ומהשמים יעזרו לך להתעלות

10:04 דק'
+

מוסר אביך א' א'4 - חשיבות הדעת

בלי דעת והבנה לא נוכל לבנות מידות טובות של קרבה תמידית לד'

8:00 דק'
+

מוסר אביך ב' א'4 - קרוב אליך הדבר

השכל והרצון במקורם טהורים ורק השתעבדותם לגוף היא שבלבלה אותם

7:08 דק'
+

מוסר אביך ג' א'3 - גבורה נפשית

לא די להתלהב ממידה טובה צריך גם גבורה נפשית להעמיק ולהתמיד בתיקונה הארוך

9:01 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'1 - מה אתה רוצה

כדי לדעת מה מעלה טובה לנו צריך להתבונן לעומקה ולברר אם באמת אנו רוצים בה

9:00 דק'
+

הקדמה ג' - בלי דעת אין כלום

בלי ללמוד ולדעת מה זה ישראל ארצם ותורתם, מה יחסר לאדם בחסרונם

7:02 דק'
+

מוסר אביך א' א'3 - טבעיות המידות

הקביעה האלוקית של המידות בטבע אף שאינן מכוונות עד לפיתוחן, היא כדי שלא יאבדו לאחר תיקונן

7:54 דק'
+

מוסר אביך ב' א'3 - הרמוניה אישיותית

העבודה על המידות מביאה את ההרמוניה בין השכל הרצון המידות והמעשים

8:39 דק'
+

מוסר אביך ג' א'2 - ציור עמוק וחזק

כדי לנסר מידה טובה משכנתה יש להעמיק בציור מהות כל מידה ולהבחינה ממידות שכנות

7:53 דק'
+

מוסר אביך ד' ב' - חשבון נפש למעשה

בסופו של כל חשבון נפש מוכרחים להגיע המעשים בהם מתגלה האור בפועל

8:50 דק'
+

הקדמה ב' - מה צריך ללמוד

רשימת הנושאים היסודיים בהם צריך לעסוק בלימוד אמונה

7:39 דק'
+

מוסר אביך א' א'2 - ההבנה הנשמתית

ההבנה של עומק המילים בנויה על התאחדות הוויתית עם משמעותן הפנימית

10:33 דק'
+

מוסר אביך ב' א'2 - ידיעה ועבודה

עבודת ד' מורכבת מידיעות שכליות שהופכות בעבודת האדם לחלק מהוויתו

8:45 דק'
+

מוסר אביך ג' א'1 - ידיעה ונסירה

התיקון מתחיל בידיעת המידות והתלבשות הנפש בהן ובנסירתן ממידות שכנות בלתי רצויות

8:59 דק'
+

מוסר אביך ד' א'2 - חשבון נפש שמח

דעת הנפש ומידותיה נותנת לנו כלים להפיכת עבודת התיקון לעבודה שמחה מאירה ומחזקת

8:32 דק'
+

הקדמה א' - לכתוב ולחדש בלימוד

יש שלב בהתעלות האדם, שכדי להתחבר היטב ללימודו צריך ומוכרח הוא לכתוב ואף לחדש

7:56 דק'
+

מוסר אביך א' א'1 - המפתח ללימוד אמונה

כדי להצליח בלימודי אמונה יש לדעת שהמילים אינן נושאות את מלוא עומק משמעותן

8:55 דק'
+

מוסר אביך ב' א'1 - לקבל מרירות הסם

מי שרוצה להתקדם רוחנית מוכרח לקבל את מרירות סם הריפוי והתיקון המידותי

10:03 דק'
+

מוסר אביך ד' א'1 - חשבון נפש מושכל

אי אפשר לעשות חשבון נפש מושכל אמיתי ובריא בלי לדעת מהות הנפש ומידותיה

הצטרף לרשימת התפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו וקבל את השיעור השבועי והחוברות החדשיות לדוא"ל