מוסר אביך - הקדמה

9:00 דק'
+

הקדמה ג' - בלי דעת אין כלום

בלי ללמוד ולדעת מה זה ישראל ארצם ותורתם, מה יחסר לאדם בחסרונם

8:50 דק'
+

הקדמה ב' - מה צריך ללמוד

רשימת הנושאים היסודיים בהם צריך לעסוק בלימוד אמונה

8:32 דק'
+

הקדמה א' - לכתוב ולחדש בלימוד

יש שלב בהתעלות האדם, שכדי להתחבר היטב ללימודו צריך ומוכרח הוא לכתוב ואף לחדש