מוסר אביך - פרק א'

8:50 דק'
+

מוסר אביך א' ח'3 - דע מעלת נשמתך

טוב לבב בא מתוך לימוד עמוק של מעלת ישראל ונשמתם

7:52 דק'
+

מוסר אביך א' ח'2 - חדשים בכל יום

אותם מילים שלוש פעמים ביום וכל תפילה חדשה לגמרי מצד עומק החיים הנובעים

8:26 דק'
+

מוסר אביך א' ח'1 - בשמחה ובטוב לבב

יש מי שמכריח עצמו להיות בשמחה מתוך חובה מבלי שיבין מה טוב לו באמונה

8:44 דק'
+

מוסר אביך א' ז'2 - לומדים אמונה כמו גמרא

לימוד אמונה צריך להיות עם חקירות שכליות הבנות וידיעות זה לא לימודי אוירה

6:36 דק'
+

מוסר אביך א' ז'1 - התרגשות לאחר הלימוד

בזמן הלימוד לא מתרגשים. הזמן הנכון להתרגשות הוא רק לאחר הלימוד כדי שלא להפריע לצלילות השכל

8:54 דק'
+

מוסר אביך א' ו'3 - הכרח הלימוד למחונן

כל מי שחננו ד' בבינת לב לא ימצא קורת רוח אלא אם ילמד אמונה בעמקות

8:52 דק'
+

מוסר אביך א' ו'2 - סוד הדבקות בד'

השווית מידותינו ופעולותינו למידותיו ומצוותיו יתברך פותחת שערינו לקבלת האור

8:06 דק'
+

מוסר אביך א' ו'1 - נשמה קדושה

נשמתנו גבוהה מאד וכל פעולה משפיעה עליה שפע של אורות גדולים

8:05 דק'
+

מוסר אביך א' ה' - סייגות התורה

מטרתן של סייגות התורה לא רק להרחיק מעבירה אלא גם לשלול מעשים שיש בהם מטעם העבירה עצמה

6:42 דק'
+

מוסר אביך א' ד' - עבירה מטמטמת

כל עבירה אוטמת שערי ליבו של היהודי מלחוש את אור ד'

9:01 דק'
+

מוסר אביך א' ג' - הדרכה נשמתית אישית

הדרך להתעלות לחיי הטוב מצריכה בינה עמוקה ביחודיות כל נשמה ונשמה

8:31 דק'
+

מוסר אביך א' ב'2 - חכמת החיים עצמם

חכמת האמונה בעומקה מתרחשת בעצמות הנשמה שאף אחד אחר לא יחיה אותה במקומך

8:07 דק'
+

מוסר אביך א' ב'1 - יראת ד' היא חכמה

אין אפשרות להעביר חכמה זו. כל אחד צריך לעבור את התהליך של העיון וההבנה בעצמו

7:58 דק'
+

מוסר אביך א' א'5 - הכרח לימוד אמונה

מי שאינו לומד אמונה ומידות, כמו עוצם עיניו ומוליך עצמו באפלה

10:04 דק'
+

מוסר אביך א' א'4 - חשיבות הדעת

בלי דעת והבנה לא נוכל לבנות מידות טובות של קרבה תמידית לד'

7:02 דק'
+

מוסר אביך א' א'3 - טבעיות המידות

הקביעה האלוקית של המידות בטבע אף שאינן מכוונות עד לפיתוחן, היא כדי שלא יאבדו לאחר תיקונן

7:39 דק'
+

מוסר אביך א' א'2 - ההבנה הנשמתית

ההבנה של עומק המילים בנויה על התאחדות הוויתית עם משמעותן הפנימית

7:56 דק'
+

מוסר אביך א' א'1 - המפתח ללימוד אמונה

כדי להצליח בלימודי אמונה יש לדעת שהמילים אינן נושאות את מלוא עומק משמעותן