מוסר אביך א' א'2 - ההבנה הנשמתית

ההבנה של עומק המילים בנויה על התאחדות הוויתית עם משמעותן הפנימית

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: