מוסר אביך א' א'3 - טבעיות המידות

הקביעה האלוקית של המידות בטבע אף שאינן מכוונות עד לפיתוחן, היא כדי שלא יאבדו לאחר תיקונן

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: