מוסר אביך א' א'5 - הכרח לימוד אמונה

מי שאינו לומד אמונה ומידות, כמו עוצם עיניו ומוליך עצמו באפלה

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: