מוסר אביך א' ח'2 - חדשים בכל יום

אותם מילים שלוש פעמים ביום וכל תפילה חדשה לגמרי מצד עומק החיים הנובעים

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: