מוסר אביך א' ח'3 - דע מעלת נשמתך

טוב לבב בא מתוך לימוד עמוק של מעלת ישראל ונשמתם

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: