מוסר אביך - פרק ב'

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'13 – הכונה הנכונה בעולמנו

מדרגת העולם כעת היא לעבוד מצד ההטבה שברצונו והמיוחדים מכוונים לאור העתיד

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'12 – כונת המיטיב

בעבודה מצד הטבת הבורא יש לזכור שההטבה מגלה את השלמות שבשורשה

8:47 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'11 – רק לרצון ד'

את כל המקום בנפש יש לייחד לעבודה לרצון ד' אין מקום מיותר

8:51 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'10 – פתיחת השערים

העובד מתוך הכרת האמת עובד מטעמים כלליים יותר ופותחים לו את השער הכללי

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'9 – גדול העונה אמן

מעל להכרת הטוב באה ההכרזה הגדולה האומרת זו האמת ואני מאמין בה

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'8 – הכל רצון ד'

בסופו של דבר כל המציאות כולה אינה אלא רצון ד'

8:28 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'7 – חותמו אמת

עיקר השאלה איננה אם העבודה לצורכו או לצורכנו אלא מה אמת תכלית החיים

7:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'6 – כנפי העבודה

תורה ומצוות צריכים כנפים שיעלו אותם למעלה והם היראה והאהבה

8:14 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'5 – הענוה מעל החכמה

החכמה מביאה יראה והענוה מביאה רצון הוא השלמות הפנימית

9:09 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'4 – התעלות הרצון

העולם הולך ומתעלה וכפי שחכמתו מתעלה בלי גבול כך ואף יותר מכך הרצון

9:07 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'3 – רצון זה חיים

הענוה מכונת את רצוננו להיפתח ולקבל את רצון ד' שאינו אלא אור החיים ממש

8:54 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'2 – הגדרת הענוה

הענוה אינה השפלה עצמית שעלולה לגרום לחולשה אלא מבט רחב של חסד ואמת

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'1 – הכרחיות הענוה

בלי ענוה מחשיב האדם עצמו וחוצץ בין רצונו לרצון ד' אינו מוכן לחיבור גמור לד'

8:10 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'6 – הכל ברא לכבודו

כשאתה עושה למען ד' הוא לא צריך ממך כלום זה רק כדי לחבר רצונך לרצונו

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'5 – הרצון הכללי

רצון האדם אינו אלא ניצוץ מרצון ד' המתגלה בהויה כולה ובו הוא מוצא את מעין חייו

8:56 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'4 – ההכרה והרצון

חיים שלמים צריכים הכרה בידיעת שלמות הבורא ואיתה הרצון הטוב בתורתו

8:35 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'3 – חיים זה דעת

המציאות החומרית משדרת ידיעות, הידיעה היא שעושה את החיים, ידיעת ד' היא שיא החיות

9:01 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'2 – התרכז בעיקר

לא ההנאה האישית העיקר אלא הטוב והתיקון להויה כולה הבאה מעשיית נחת רוח לבורא

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'1 – טוהר הכונה

במעשים ובלימוד אמונה צריך לטהר את הכונה לעשות נחת רוח לפניו

8:41 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'3 - שמור על הכרת הטוב

אף שיש דרכים נעלות יותר לעבודת ד' מאהבה אל תוותר על הכרת הטוב

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'2 - הבריאות שבהכרת הטוב

האדם הישר והבריא משתוקק להכיר בטוב למיטיבו ובמיוחד למיטיב הגדול מכולם

8:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'1 - להיות ישר

אל תעקם את טבעיותך שמור על טבעך ישר כפי שעשה אותו האלוקים

6:23 דק'
+

מוסר אביך ב' ב' - בכל דרכיך דעהו

התרגל לראות את ד' דוקא בדבר בו אתה עסוק כי כעת דוקא בו מתגלה אליך הקב"ה

8:03 דק'
+

מוסר אביך ב' א'6 - שלח את היונה

אחרי שלב הלחץ וההיטהרות מגיע הזמן לשחרר מחדש את הנפש להאיר באורה

8:05 דק'
+

מוסר אביך ב' א'5 - לאסוף את הרוח

ההיטהרות בנויה על איסוף קוי הרוח והנפש לנקודתם המקורית הטהורה

8:00 דק'
+

מוסר אביך ב' א'4 - קרוב אליך הדבר

השכל והרצון במקורם טהורים ורק השתעבדותם לגוף היא שבלבלה אותם

7:54 דק'
+

מוסר אביך ב' א'3 - הרמוניה אישיותית

העבודה על המידות מביאה את ההרמוניה בין השכל הרצון המידות והמעשים

10:33 דק'
+

מוסר אביך ב' א'2 - ידיעה ועבודה

עבודת ד' מורכבת מידיעות שכליות שהופכות בעבודת האדם לחלק מהוויתו

8:55 דק'
+

מוסר אביך ב' א'1 - לקבל מרירות הסם

מי שרוצה להתקדם רוחנית מוכרח לקבל את מרירות סם הריפוי והתיקון המידותי