מוסר אביך - פרק ג'

9:00 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'2 - סייגים ממידות רעות

חז"ל החמירו בענייני מידות וביטלו אפילו מצות עשה מחשש מראית עין של יוהרא

8:03 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'1 - לפני עיוור במידות

אם ברור לך שמעצתך הטובה יפול חברך למידה רעה אל תיתן לו עצה זו

9:07 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'3 - כבוד בריא

הכבוד האמיתי לערכך הוא כבודך הרגיל והבריא אל תחפש לשנות זאת

6:46 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'2 - לצורך מצוה מותר

כשאין ברירה ואין דרך אחרת לקיום מצוה מסויימת מותר לומר הצריך לשם כך

8:06 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'1 - התרחק מדיבורי גאוה

האיסור לדבר דיבורי גאוה הוא מצד עצם הדיבור הרע ולא רק משום שיביא לגאוה

8:40 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'5 - לא לפחד מחסרונות

ההולך בדרך הטוב אינו נבהל מחסרונותיו המתגלים בהשתלמותו, הפחדן מדחיקם בגאוה הזויה

8:51 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'4 - תאוות רוחניות

כשתאות ריגושי הגוף נגמרת מתחילים לחפש ריגושים רוחניים דוגמת שכרות וגאוה הזויה

8:50 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'3 - רעש ומהומה

כל דבר במקומו הנכון מעניק נחת אבל מחפשי הריגושים מדמיינים שמהומת התאוות היא הנכספת

7:26 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'2 - בידיים שלך

בשונה מהמלאכים זכה האדם לעצב את חווית חייו ומעלתם בהשתדלותו המשפיעה על הכל

9:21 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'1 - לעשות חיים

החיים הם חסד מהבורא הרגשת החיים היא הרגשת מציאות המתחזקת מחוויות טובות

9:04 דק'
+

מוסר אביך ג' ב' - יסודות הגאוה

כל מידה מורכבת ממספר יסודות, הכרת יסודות הגאוה תאפשר לצאת ממנה בהצלחה

8:45 דק'
+

מוסר אביך ג' א'5 - ניסור הענוה

שכנת הענוה שיש להרחיקה היא מידת העצבות אבל שורשן שונה לגמרי

8:52 דק'
+

מוסר אביך ג' א'4 - ניסור הגבורה

שכנות הגבורה שיש להרחיקן הן הכעס הגאוה הנקימה ועוד יש לנסר את הגבורה ולא לוותר עליה

7:08 דק'
+

מוסר אביך ג' א'3 - גבורה נפשית

לא די להתלהב ממידה טובה צריך גם גבורה נפשית להעמיק ולהתמיד בתיקונה הארוך

8:39 דק'
+

מוסר אביך ג' א'2 - ציור עמוק וחזק

כדי לנסר מידה טובה משכנתה יש להעמיק בציור מהות כל מידה ולהבחינה ממידות שכנות

8:45 דק'
+

מוסר אביך ג' א'1 - ידיעה ונסירה

התיקון מתחיל בידיעת המידות והתלבשות הנפש בהן ובנסירתן ממידות שכנות בלתי רצויות