מוסר אביך - פרק ד'

8:29 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'3 - אנשי תבונה ידריכונו

אנשי תבונה ילמדו את העם על מהות כוחותיו העמוקים ויעזרוהו להוציא כוחותיו לפועל

8:34 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'2 - הכוחות של עם ישראל

יש לנו כשרון לחכמה נבואה ועוד ואנו שקועים בקטנות מוחין שעוצרת אותנו מלהתפתח

7:41 דק'
+

מוסר אביך ד' ד'1 - הכוחות שפועלים בתוכנו

אין להתעלם מכוחות שבתוכנו הם פועלים פעולתם בהכרח ומוטב שנפתח אותם נכון

8:01 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'3 - עוד לא הגעת

גם אם מדובר במדרגה שאתה ראוי לה, כל עוד לא הגעת אליה אל תתנהג כמו מי שכבר הגיע

6:56 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'2 - בלי תסכולים

אל תבקש הכל כאן ועכשיו עבוד והתקדם במעשיך מלמטה ומהשמים יעזרו לך להתעלות

9:01 דק'
+

מוסר אביך ד' ג'1 - מה אתה רוצה

כדי לדעת מה מעלה טובה לנו צריך להתבונן לעומקה ולברר אם באמת אנו רוצים בה

7:53 דק'
+

מוסר אביך ד' ב' - חשבון נפש למעשה

בסופו של כל חשבון נפש מוכרחים להגיע המעשים בהם מתגלה האור בפועל

8:59 דק'
+

מוסר אביך ד' א'2 - חשבון נפש שמח

דעת הנפש ומידותיה נותנת לנו כלים להפיכת עבודת התיקון לעבודה שמחה מאירה ומחזקת

10:03 דק'
+

מוסר אביך ד' א'1 - חשבון נפש מושכל

אי אפשר לעשות חשבון נפש מושכל אמיתי ובריא בלי לדעת מהות הנפש ומידותיה