מידות הראי"ה

8:56 דק'
+

אמונה לג' לד' - גדולה מהשכל

האמונה גדולה מהשכל אבל אינה הפכו, אלא הבעת גדולת אינסוף בפנימיות הנשמה

8:52 דק'
+

אמונה לב' - גדולי עולם

הגדולים לוקחים את היסוד הטבעי של האמונה ומזקקים אותו מעלים ניצוצות עד שהאמונה תאיר את כל העולם

9:05 דק'
+

אמונה לא' - לשוב לבצרון

כדי להשיב את האמונה לחיי כל נשמה בישראל, צריכים לימוד אמונה בעמקות

8:47 דק'
+

אמונה ל' - האמונה הראויה להנהיג

רק האמונה הגבוהה רשאית להנהיג את החיים, ורק היא תצליח לעשות זאת כראוי

8:50 דק'
+

אמונה כט' - מקור האומץ והגבורה

אמונה גבוהה נותנת אומץ וגבורה, אמונה נמוכה מרככת, אבל מי שעוזב את האמונה יחלש

8:42 דק'
+

אמונה כח' - הכפירה המטהרת

הקב"ה ברא את הכפירה כדי לטהר את האמונה מטעויותיה ולרוממה לאמונת חיים טהורה ואמתית

8:25 דק'
+

אמונה כז' - אמונה נסתרת

יש אנשים שכלפי חוץ הם חסרי אמונה, ועמוק בפנים הם מלאי אמונה, ומתוך אמונתם הפנימית והבלתי מודעת, הם עושים מעשים טובים וגדולים

8:40 דק'
+

אמונה כו' - כשלון הבקורת

בקורת אנושית שכלית וחיצונית של התורה גם אם תהיה ישרה לא תצליח, משום שאין לה את התוך החי הנשמתי

8:02 דק'
+

אמונה כד' כה' - קנייני החיים והתרבות

הכרות האמונה העמוקות המתפשטות לכל עבר, הן שנותנות ערך לכל קנייני החיים והתרבות

6:23 דק'
+

יראה יט' – דקדוקי הלכות

גם אם דקדוקי ההלכות מביאות בהתחלה יראה גדולה ודאגה בסופו של דבר הן מביאות ששון ושמחה

8:30 דק'
+

אמונה כג' - אמונת הילדות

כל המחשבות וההרגשות הנעלות ביותר צריכות להיקשר בסופו של דבר לאמונה התמימה הילדותית הנשגבת

6:46 דק'
+

יראה יח' – ללמוד אמונה

צריך יראה בלימודי פנימיות שלא להרס אבל אסור שהיראה תגרום שלא ללמוד אמונה

8:50 דק'
+

אמונה כב' – אמונה ומצוות

המצוות מציירות את אור האמונה במציאות הארצית, ובביצוען מצטייר הציור הטבעי בתוך נפשנו, ומאיר לעולם כולו

6:48 דק'
+

יראה יז' – מידתיות ביראה

מי שיראתו כה גדולה עד כי היא מועכת את כוחותיו הנפשיים ידע להשתמש בה במידה ואת המותר יפנה למרץ של עשיה

8:49 דק'
+

אמונה כא' – חיי כופר אינם חיים

חיי הכופר אינם חיים, כי אין בהם אידיאל, האמונה היא הכרחית לעצם חיי האדם

6:37 דק'
+

יראה טז' – כיוון יראת החטא

יראת החטא צריכה להיות על עצמו וחוגו הקרוב אבל ברמה הציבורית יש גם מהלכים אלוקיים נשגבים מבינתנו

8:58 דק'
+

אמונה כ' – דרכים אל האמונה

יש מי שמגיע לאמונה אמיתית בדרכים שאינן לגמרי אמיתיות, איך מתייחסים

7:27 דק'
+

יראה טו' – מעלת הרכות

מי שיראתו חיצונית אבל ניחן ברכות רבה יעלה את יראתו ויזכה למדרגות נשגבות

7:26 דק'
+

אמונה יט' - הפרטים הקטנים

לפעמים פרט קטן במעשיות האמונה נראה נלעג למי שאינו יודע שהאלוקים מתגלה גם בפרטים הקטנים

8:48 דק'
+

יראה יד' – גבורה וגדלות

יראת שמים רוממה מתגלה היא בנפש האדם בגבורה והגדלות שממלאות את ליבו

7:55 דק'
+

אמונה יח' - אמונת המשכיל

אמונה תמימה אינה מחייבת השכלה, אבל המחונן בשכל, לא יוכל להגיע לאמונה טהורה ותמימה ללא דעת

8:37 דק'
+

יראה יג' – יראה פשוטה

יראת שמים רוממה אבל פשוטה פותחת פתחים לנשגב ומחברת את עסקי העולם עם הנשגב

8:52 דק'
+

אמונה יג'-יז' - תפקיד הכפירה

הכפירה היא כשרון המאפשר לנו לזכך את אמונתנו מכל הקליפות שדבקו בה, לזככה ולטהרה

8:43 דק'
+

יראה יב' – שבים ליראה

אחרי עזיבת יראת שמים מגלים שהחיים איבדו את ערכם ואז שבים ליראה עמוקה שמרוממת את החיים

8:58 דק'
+

אהבה יב' - אהבת חסידי הקודש

גדולי האהבה יונקים מהמעין האהבה האלוקי, ואור אהבתם מתפשט על כל ההויה, ומצמיח כל טוב

8:58 דק'
+

אמונה יב' - אמונה ומידות

אמונה שאינה זכה עלולה להביא למידות פגומות, אך הן עצמן דוחפות להזדככות למידות עילאיות

8:51 דק'
+

גאוה כז' – גאות הצדיק

צדיק שמתגאה בשל גאות ד' שבליבו הוא קודש קודשים ואין לו לקבל תוכחות מוטעות וליפול לענוה פסולה

9:40 דק'
+

יראה יא' – דמיונות נפסדים

כשדמיונות נפסדים באים על בסיס יראת שמים הנזק שלהם גדול בהרבה מהזיות אחרות

8:46 דק'
+

אהבה יא' - להתייסר ולאהוב

צריך להתאמץ ואף לסבול ולאהוב הבריות, ובפרט המוכשרים בבני אדם, שתורמים להתפשטות אור ד' גם בלי לדעת

8:49 דק'
+

אמונה יא' - אמונת העתיד

השקפת העולם העתידית, אשר תראה את הטוב שבעולם נקי מכל רע, היא ההשקפה הישראלית כבר היום על ידי אמונה

8:36 דק'
+

גאוה כו' – גאוה של קדושה

לפעמים צריך לדעת להשתמש בגאוה של קדושה ולראות דוקא את כל הטוב שיש בתוך עצמו ולהתחזק

7:21 דק'
+

יראה י' – יראה נאמנה

גם יראת שמים צריכה לקבל עליה עול יראת שמים ולעשות את מה שד' רואה כיראת שמים

8:49 דק'
+

אהבה י' - עוד על אהבת גוים

מי שלא קיבל מגדולים עלול לטעות ולחשוב שיהדות אינה אוהבת גוים. ובאמת אי אפשר להגיע לאהבת ישראל אמיתית ללא אהבת גוים

8:18 דק'
+

אמונה י' - עבריינים קדושים

אפילו אפיקורסים שבישראל, מלאים בתוכיותם באמונה, המתגלה בעיתות משבר

8:40 דק'
+

גאוה כה' – גאות ד'

יש לבחון היטב במעמקי הנפש אם מדובר בגאוה פסולה או באור ד' שמאיר בתוך ליבו ומחזקו

7:48 דק'
+

יראה ט' – ניסור היראה

גם את יראת שמים צריך לברר לעומק ולדעת מתוך לנסר את הטוב מן הרע

8:47 דק'
+

אהבה ח' ט' - אהבת הטוב שבאדם

אהבת הטוב שבאדם, גם אם הוא מושחת, תחזק את שנאת הרע שבו, ותביא אותו עצמו להתעורר לתיקון

9:57 דק'
+

אמונה ט' - אמונה וגבורה

מי שזוכה לאמונה בגדלות, נשמתו מאירה באור של גבורה, המאיר את שכלו, ולבסוף את פעלו, עד מדרגת צדיק גוזר והקב"ה מקיים

6:47 דק'
+

גאוה כד' – הערכה עצמית

הערכה אמיתית מורכבת הן מנקודות טובות, והן מפחות טובות, ומהטובות יש להעיר את הרדומות

7:47 דק'
+

יראה ח' – גאות ד'

ירא שמים אמיתי נעשה עניו ובזה נפתח הוא לקבל לתוכו את אור ד' אשר עושה אותו גיבור מלא חיים

8:41 דק'
+

אהבה ז' - האהבה העליונה

לפעמים יש סתירות לאהבה. אז נדרש זיכוך של האהבה, והתעלות אל האהבה העליונה האוהבת הכל מצד שורש הכל

8:37 דק'
+

אמונה ח' - אמונה וחסידות

כשאדם זוכה להגיע על ידי התורה, לחסידות כללית פנימית, אור האמונה הטבעית מאיר בו

8:10 דק'
+

גאוה כב'-כג' – אל תברח

אין להפסיק שום לימוד או עשיית טוב בשל חשש מגאוה, עשה טוב ושהגאוה תברח

8:30 דק'
+

יראה ז' – צריך גם יראת עונש

בתחתית הנמוכה של בנין הרוח מוכרחים לשמור את יסוד יראת העונש, גם אם מדובר בקרטוב בלבד

8:47 דק'
+

כבוד ח' ט' – כבוד כל הבריות

מציאת הערך האלוקי של כל בריה מגלה את אור ד' שבכל פינה ויביא את הגאולה לעולם

8:44 דק'
+

אהבה ו' - מלחמה מתוך אהבה

צדיקים עליונים בעלי מדרגה, נלחמים אפילו באויב הרע, מתוך אהבה

8:36 דק'
+

אמונה ז' - אמונה ותורה

האמונה עם כל טבעיותה מוכרחה להישתל בתורה, ואז תזדכך ותתעלה תמיד

8:56 דק'
+

ברית ג' – תיקון ההשחתה

פגם הברית פוגע בשורש המוסר העליון, וחוזר האדם לבריאותו רק על ידי תשובה פנימית עמוקה שמאירה אותו מחדש

8:53 דק'
+

גאוה כ'-כא' – זהירות מקטנוניות

גם אם משפילים אותך אל תיגע בגאוה ואל תיכנס אף פעם לפינות הקטנוניות של החיים

7:26 דק'
+

העלאת ניצוצות ז' – עליית הטוב

אכילה יתירה מביאה לגאוה ומעלה את הרע, מה שאין כן אכילה נכונה שמעלה את הטוב באדם ובעולם

8:38 דק'
+

יראה ו' – יראה שכלית

אין צורך ביראת עונש למצוות שכליות ועל ידי טעמי תורה הכל הופך לשכלי

8:36 דק'
+

כבוד ז' – הבריחה מהכבוד

הבריחה מכבוד חיצוני מישבת דעתו של אדם ומביאה לו את הכבוד הפנימי את אור ד' בתוכו ממש

8:44 דק'
+

ענוה י' יא' – משתה תמיד

מכל התמודדות עם גאוה צריך להוציא את הטוב המסתתר ולהתמלא בענוה אמיתית מחזקת

8:04 דק'
+

אהבה ה' - אהבת גוים

על פי יעודו ועצמותו, אוהב יהודי אמיתי, את כל האומות כולן, ושונא רק את הרשעה

8:26 דק'
+

אמונה ו' - שורש כל הלימודים

כל הלימודים כולם אינם אלא הרחבה של נקודת החיים האמונית השורשית ובה תלויה הצלחתם

8:28 דק'
+

ברית ב' – בלי להתבלבל

הפגום בבריתו מתבלבל מהמפגש עם החומר, וצריך בנוסף על תשובתו גם לימוד אמונה בעומק כדי לתקן זאת

8:59 דק'
+

גאוה יד'-יט' – כשהלב נפתח

סילוק הגאוה מן הלב פותח אותו לענוה למחשבות של תורה לבירור הלכה להתענגות על ד' ולאויר סביבתי נקי

7:23 דק'
+

העלאת ניצוצות ו' – לאכול בשמחה

אכילה במידה ובקדושה היא אכילה בשמחה להבדיל מזו המוגזמת המביאה לעצבון

6:33 דק'
+

יראה ה' – השבחת היראה

יראת העונש היא כמו שתיל שהתחיל לצמוח בערוגה קטנה ואחר כך מעבירים אותו לערוגה גדולה יותר

9:07 דק'
+

כבוד ו' – לפעמים צריך כבוד

כמו שלעת חולשה שותים לפעמים כוס יין בעצת הרופא, כך לפעמים צריך לקבל הכבוד לשם חיזוק בעבודת ד'

6:53 דק'
+

ענוה ט' – כח התשובה

מי שעוזב גסות רוח ושב בתשובה לוקח מהנפילה כוחות המסייעים לו לנצח את המידות שאינן טובות

8:50 דק'
+

אהבה ד' - האהבה תנצח

אדם שנותן לטרדות לטרדו, עוצר את זרם אהבתו לכל, אבל סופה שתפרוץ מתוכו

7:10 דק'
+

אמונה ה' - קרקע פוריה

האמונה האלוקית היא הקרקע שכל טוב החיים פורה ממנה

8:59 דק'
+

ברית א'5 – למען הכלל

בעל תשובת הברית עושה מצוות לא משום התענוג אלא משום תיקון הכלל ורוממותו ושמח בזכותו הגדולה

8:01 דק'
+

גאוה יב'-יג' - אהבת הארץ בענוה

המסיר את הגאוה מליבו יזכה לאהבת ארץ ישראל באמת בנשמתו

8:47 דק'
+

דבקות ה' – התנקות מהגשמה

נטיית האדם להגשמה מצריכה שינון חוזר שהדבקות היא רק במידותיו ולא ישירות בעצמות

8:23 דק'
+

העלאת ניצוצות ה' – התעלות בדרכים

הדרך מטלטלת ומדלדלת את הרוחניות בגלל הרשמים החדשים המתפרצים לתוך הנפש, אל תוותרו עליהם

8:13 דק'
+

יראה ד' – להתעלות מהמשבר

אין לעזוב התשובה ליראת שמים בגלל תחושה של מחיקת האני להיפך יש להעמיק עד שיזכה לחיים חדשים

9:03 דק'
+

כבוד ה' – מידת ההשתוות

כשמכבדים אותך יותר מידי אל תתרגש, שמור את זה למתי שמעליבים אותך, וקזז הכבוד עם העלבון

7:35 דק'
+

ענוה ז' ח' – ענוה וגדלות

היזהרו מענוה פסולה, אין לברוח מגדלות בטיעוני ענוה מוטעים, גדלות מרוממת את האדם לעשות חיל

8:50 דק'
+

פחדנות ד' – השחרור מהפחד

הפחד הוא פתיות הבנויה על תמונה חלקית אבל כשמשלימים בשכל את התמונה הופכים כל חלקיה למחזקים ומשמחים

8:51 דק'
+

אהבה ג'2 - אהבת התורה והבריות

מאחר והתורה היא הקשר אל שורש עצמותנו, אי אפשר שלא לאהוב את התורה

7:38 דק'
+

אמונה ד' - מאמין ואוהב

מי שאור האמונה מתגלה עליו, אוהב את כל הבריות

9:02 דק'
+

ברית א'4 – תיקון הברית

בעל תשובת הברית ניגש למצוות מתוך השכלה ועיון והתגברות גדולה לעשות רצון ד' וזוהי גדלותו

6:55 דק'
+

גאוה ט'-יא' – שונאים נעשים אוהבים

כשאדם משתוקק להסרת הגאוה מליבו, שונאיו נעשים לו אוהבים בלבבם

8:42 דק'
+

דבקות ד' – דבקות באידיאלים

אי אפשר להידבק בעצמות אלא באידיאלים האלוקיים המצטמצמים ויורדים אלינו

8:51 דק'
+

העלאת ניצוצות ד' – התעלות בשינה

העליה הנשמתית בשינה מצריכה הכנה, ואז מושך האדם אור של חסד גדול בשנתו

8:37 דק'
+

יראה ג' – יראה מחזקת

מי שעובד ד' מתקדם מתוך יראת הרוממות מעצימה ומחזקת ואינו צריך ליפול לפחדים מחלישים

8:28 דק'
+

כבוד ד' – התהדרות חיצונית

כשהאדם מרגיש חסרון בפנימיותו מתעורר בו היצר של ההתהדרות החיצונית השלילית

8:00 דק'
+

ענוה ה' ו' – השגה ברורה

רק ענוה תוכל להעניק לאדם יכולת של השגה ברורה בענינים רוחניים המיוחדת לדבקים בד'

9:10 דק'
+

פחדנות ג'2 – איתן האמונה

חופש המחשבה יחד עם האמון המוחלט במסורת בנוים על איתנות האמונה המנצחת את כל הספקות

8:53 דק'
+

רצון ד' – צדיק גוזר

התעלות הרצון מגיעה עד מקום שרצון האדם שולט בהויה והשלטון החיצוני אינו אלא לבוש של הרצון הפנימי

8:50 דק'
+

אהבה ג'1 - אי אפשר לא לאהוב

אהבת ד' היא אהבה עצמית טבעית, אהבת שורש החיים ועצמותם. אי אפשר לא לאהוב את ד'.

8:26 דק'
+

אמונה ג' - אלוקים בפרטים הקטנים

האמונה היא המחשבה היותר עליונה שיורדת עד לפרטים הקטנים ביותר

8:50 דק'
+

ברית א'3 – לצאת מהחרדות

התעלות להרמוניה אישיותית מצילה את האדם מן החרדות שהופיעו בעקבות השבר הפנימי של פגם הברית

7:53 דק'
+

גאוה ו'-ח' – תיקון פגם הרצון

הגאוה פוגמת את הרצון ויש להתנקות ממנה כדי לאפשר לטוב האלוקי להכנס לתוך הרצון

8:24 דק'
+

דבקות ג' – למעלה מהכל

רק כשמכירים שהאלוקים הוא למעלה מכל תפיסה זוכים למקור מחיה בלתי פוסק לכל האידיאלים בעולם

8:32 דק'
+

העלאת ניצוצות ג' – עבודה מערכתית

אי אפשר להעלות ניצוצות רק באוכל, צריך להעלות את הכל ובזה זוכים להתעלות

8:46 דק'
+

חופש3 - חופש הכרחי

חופש הדעות כיום הוא תוצאה של מהלך אלוקי המכריח את החופש כדי לאפשר לנו להתחדש ולהתחזק

7:25 דק'
+

יראה ב'2 – שלילת הידיעה

כל ידיעה מצמצמת את הנושא הנלמד למוגבלות השכל, צמצום האור האלוקי לידיעה מוגבלת הוא צמצום של החיים

8:39 דק'
+

כבוד ג' – כבוד וגבורה

כבוד אלוקים שמכוון על פי דעת אלוקים עמוקה מביא גבורה טובה לעומת ההשגה העקומה שגורמת לאכזריות ושנאה

7:33 דק'
+

ענוה ד' – מתוך שלמות

ככל שהשלמות הרוחנית של האדם הולכת ועולה כך גם ענוותנותו הולכת וגוברת והוא מתעלה אל הטוב

10:26 דק'
+

פחדנות ג'1 – החופש הנשמתי

כדי להגיע לחופש רוחני פנימי המתעלה מגבוליות החומר יש צורך בחופש מחשבה נאמן ובלתי מפוחד

8:53 דק'
+

רצון ג' – הרצון הטוב

בכל מצב צריך לחפש את הרצון הטוב שהוא עיקר הצלחת האדם בעולם ואם נחלש להלהיבו בתורה ותפילה

7:42 דק'
+

אהבה ב' - אהבת ישראל האוניברסלית

האהבה לד', עולה מתוך עצם מציאותנו ומציאות ההויה כולה. אי אפשר שלא לאהוב את השורש של עצם קיומנו וקיום כל ההויה כולה

8:43 דק'
+

אמונה ב' - מיזוג של יראה ואהבה

אמונה יראה ואהבה ביסודם פונים לד', ומשם מאירים לכל שאר העניינים

8:46 דק'
+

ברית א'2 - ברית מילה

בכל יהודי ויהודיה יש את אור המילה הפותחת את החומריות ומאפשרת לאור הברית הפנימית לצאת ולהאיר

8:35 דק'
+

גאוה ב'-ה' – גאוה מפילה לגשמיות

גאוה עושה את האדם כל כך גשמי עד שאור ד' אינו נכנס בו והוא מתקשה לעשות תשובה

9:10 דק'
+

דבקות ב' – מעשה מרכבה

ההכרה שהצורך ללמוד שמותיו וספירותיו הוא כדי להידבק בו יתברך היא ביסוד מעשה מרכבה

8:02 דק'
+

העלאת ניצוצות ב' – בלי עצבנות

חשוב מאד להיות תמיד בזהירות דייקנית באשר לאכילה אבל בלי לחץ

8:57 דק'
+

חופש2 - החופש הישראלי

במצב העתידי של שלמות ישראלית בגאולה השלמה תהיה חובה לשלול החופש מדעות המקעקעות את יסוד היהדות

8:55 דק'
+

יראה ב'1 – חיבור הפכים פלאי

מקור היראה בפלא האדיר של החיבור בין האינסוף הבלתי נתפס לבין וודאות מציאותו והתגלותו בסופי

8:42 דק'
+

כבוד ב' – טהרת מושג הכבוד

ניקוי הבלבולים בהבנת המושג כבוד שמים יגאל את העולם מסבלו

7:35 דק'
+

ענוה ב' ג' – חיזוק הרצון והזכרון

ענוה משלימה את הרצון ומחזקת את הזכרון

8:54 דק'
+

פחדנות ב' – חינוך לגבורה

הפחדנות גורמת לאבד את כל ההון של יראת שמים הטהורה שמכניסה ללב האדם גבורה ואומץ

8:38 דק'
+

רצון ב' – תורה ורצון

יראת שמים ללא תורה אינה מייצרת רצון חזק ומשפיע כי עוצמת הרצון תלויה בעוצמת התורה שבאדם

9:28 דק'
+

תיקון ב' – אל תלחץ

איפה שאתה מוצא קושי לתקן אל תלחץ יותר מידי, עבור אל מה שאתה כן יכול לתקן ובהמשך תקבל כוחות לתקן הכל

8:21 דק'
+

אהבה א' - האהבה שורש הכל

האהבה היא שורש כל המידות הטובות כולן. שורשה באינסוף, והיא צינור החיים המעביר אלינו את כל האור והטוב, על מנת שנמשיך ונזרים אותו לכל...

8:19 דק'
+

אמונה א' - משורש יצירתנו

יהודי נולד מאמין משורש יצירתו. האמונה אינה שאלה של יש או אין אלא ענין של חיבור

9:30 דק'
+

ברית א'1 - הסגולה והבחירה

העבודה על מידת הברית היא לגלות את הטבעיות הקדושה של עצמותנו עד שעבודת ד' תעלה מתוכנו בטבעיות גמורה

8:19 דק'
+

גאוה א' – גאוה מונעת שלמות

הכרח לאוהב השלמות לנער מליבו את הגאוה המסלקת ממנו את כל הודו הרוחני

10:30 דק'
+

דבקות א' - הידבק במידותיו

הקבלה מלמדת אותנו על המידות והספירות כדי ללמדנו שהדבקות בו יתברך היא על ידי מידותיו

8:55 דק'
+

העלאת ניצוצות א' – להעלות הכל

בכל דבר מסתתרת נקודת טוב בתוך קליפות שיש לקלפן ולגלות את הטוב המסתתר בתוכן

8:49 דק'
+

חופש1 – חופש דעות

יש חופש דעות טוב וראוי ויש חופש דעות רע שהוא אינו אלא חופש של תאוות

8:29 דק'
+

יראה א' – יראה היא חכמה

החכמה היותר עמוקה של המדעים בין בקודש ובין בחול היא היראה המכירה את שורש הכל

9:32 דק'
+

כבוד א' - כבוד האדם

כבוד שמים בטהרתו מרומם את כבוד האדם וממלא אותו הכרה בגודל נשמתו בענוה טהורה

8:53 דק'
+

כעס - תופעות מעצבנות

יש כעס שבא מתוך תורה במפגש עם קטנות העולם וגם את הכעס הזה צריך לתקן

8:27 דק'
+

סבלנות – להבת הסבלנות

סבלנות אינה קירור אלא להבה עמוקה יותר הרואה את אור ד' המסתתר מאחורי כל המסכים

9:28 דק'
+

ענוה א' – ענוה וזריזות

העניו הוא גם זריז ומשיב "הנני" לכל משימה נדרשת לפי רצון ד' כי גופו זך ומרומם

8:51 דק'
+

פחדנות א' – הסיג שביראה

הפחדנות היא סיג ביראת שמים שיש להתנקות ממנה כדי לזכות ליראה מלאת אהבה ושמחה

8:39 דק'
+

צדקות – יסוד הצדקות

הצדקות בנויה על התביעה התדירה להיות קשור בכל חיותו לד' ולראות את כל פרטי החיים כסעיפי החיות האלוקית שבתוכו

9:14 דק'
+

צניעות – אהבה בין המינים

הצניעות אינה נובעת משנאה מגדרית אלא מדחיית הקשר החופשי בין המינים מפני הצניעות החשובה יותר

8:49 דק'
+

רצון א' – כח הרצון

ראשית לכל צריך לחנך לרצון גדול חזק טהור ואידיאליסטי ורק אחר כך לפתחו בקודש

9:02 דק'
+

תוכחה – תוכחה זהירה

לא למהר להוכיח שמא החסרון הקיים הכרחי בדיעבד ובכלל יש להיזהר מתוכחה מרובה

9:34 דק'
+

תיקון א' – תיקון עולם

מי שמצייר בדמיונו איך מתקן עולם בלי שלמד, הרי הוא הוזה, אבל מי שלומד אמונה יוכל להתקרב בציורו אל האמת

הצטרף לרשימת התפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו וקבל את השיעור השבועי והחוברות החדשיות לדוא"ל