מידות הראי"ה - העלאת ניצוצות

7:26 דק'
+

העלאת ניצוצות ז' – עליית הטוב

אכילה יתירה מביאה לגאוה ומעלה את הרע, מה שאין כן אכילה נכונה שמעלה את הטוב באדם ובעולם

7:23 דק'
+

העלאת ניצוצות ו' – לאכול בשמחה

אכילה במידה ובקדושה היא אכילה בשמחה להבדיל מזו המוגזמת המביאה לעצבון

8:23 דק'
+

העלאת ניצוצות ה' – התעלות בדרכים

הדרך מטלטלת ומדלדלת את הרוחניות בגלל הרשמים החדשים המתפרצים לתוך הנפש, אל תוותרו עליהם

8:51 דק'
+

העלאת ניצוצות ד' – התעלות בשינה

העליה הנשמתית בשינה מצריכה הכנה, ואז מושך האדם אור של חסד גדול בשנתו

8:32 דק'
+

העלאת ניצוצות ג' – עבודה מערכתית

אי אפשר להעלות ניצוצות רק באוכל, צריך להעלות את הכל ובזה זוכים להתעלות

8:02 דק'
+

העלאת ניצוצות ב' – בלי עצבנות

חשוב מאד להיות תמיד בזהירות דייקנית באשר לאכילה אבל בלי לחץ

8:55 דק'
+

העלאת ניצוצות א' – להעלות הכל

בכל דבר מסתתרת נקודת טוב בתוך קליפות שיש לקלפן ולגלות את הטוב המסתתר בתוכן