מידות הראי"ה - יראה

6:23 דק'
+

יראה יט' – דקדוקי הלכות

גם אם דקדוקי ההלכות מביאות בהתחלה יראה גדולה ודאגה בסופו של דבר הן מביאות ששון ושמחה

6:46 דק'
+

יראה יח' – ללמוד אמונה

צריך יראה בלימודי פנימיות שלא להרס אבל אסור שהיראה תגרום שלא ללמוד אמונה

6:48 דק'
+

יראה יז' – מידתיות ביראה

מי שיראתו כה גדולה עד כי היא מועכת את כוחותיו הנפשיים ידע להשתמש בה במידה ואת המותר יפנה למרץ של עשיה

6:37 דק'
+

יראה טז' – כיוון יראת החטא

יראת החטא צריכה להיות על עצמו וחוגו הקרוב אבל ברמה הציבורית יש גם מהלכים אלוקיים נשגבים מבינתנו

7:27 דק'
+

יראה טו' – מעלת הרכות

מי שיראתו חיצונית אבל ניחן ברכות רבה יעלה את יראתו ויזכה למדרגות נשגבות

8:48 דק'
+

יראה יד' – גבורה וגדלות

יראת שמים רוממה מתגלה היא בנפש האדם בגבורה והגדלות שממלאות את ליבו

8:37 דק'
+

יראה יג' – יראה פשוטה

יראת שמים רוממה אבל פשוטה פותחת פתחים לנשגב ומחברת את עסקי העולם עם הנשגב

8:43 דק'
+

יראה יב' – שבים ליראה

אחרי עזיבת יראת שמים מגלים שהחיים איבדו את ערכם ואז שבים ליראה עמוקה שמרוממת את החיים

9:40 דק'
+

יראה יא' – דמיונות נפסדים

כשדמיונות נפסדים באים על בסיס יראת שמים הנזק שלהם גדול בהרבה מהזיות אחרות

7:21 דק'
+

יראה י' – יראה נאמנה

גם יראת שמים צריכה לקבל עליה עול יראת שמים ולעשות את מה שד' רואה כיראת שמים

7:48 דק'
+

יראה ט' – ניסור היראה

גם את יראת שמים צריך לברר לעומק ולדעת מתוך לנסר את הטוב מן הרע

7:47 דק'
+

יראה ח' – גאות ד'

ירא שמים אמיתי נעשה עניו ובזה נפתח הוא לקבל לתוכו את אור ד' אשר עושה אותו גיבור מלא חיים

8:30 דק'
+

יראה ז' – צריך גם יראת עונש

בתחתית הנמוכה של בנין הרוח מוכרחים לשמור את יסוד יראת העונש, גם אם מדובר בקרטוב בלבד

8:38 דק'
+

יראה ו' – יראה שכלית

אין צורך ביראת עונש למצוות שכליות ועל ידי טעמי תורה הכל הופך לשכלי

6:33 דק'
+

יראה ה' – השבחת היראה

יראת העונש היא כמו שתיל שהתחיל לצמוח בערוגה קטנה ואחר כך מעבירים אותו לערוגה גדולה יותר

8:13 דק'
+

יראה ד' – להתעלות מהמשבר

אין לעזוב התשובה ליראת שמים בגלל תחושה של מחיקת האני להיפך יש להעמיק עד שיזכה לחיים חדשים

8:37 דק'
+

יראה ג' – יראה מחזקת

מי שעובד ד' מתקדם מתוך יראת הרוממות מעצימה ומחזקת ואינו צריך ליפול לפחדים מחלישים

7:25 דק'
+

יראה ב'2 – שלילת הידיעה

כל ידיעה מצמצמת את הנושא הנלמד למוגבלות השכל, צמצום האור האלוקי לידיעה מוגבלת הוא צמצום של החיים

8:55 דק'
+

יראה ב'1 – חיבור הפכים פלאי

מקור היראה בפלא האדיר של החיבור בין האינסוף הבלתי נתפס לבין וודאות מציאותו והתגלותו בסופי

8:29 דק'
+

יראה א' – יראה היא חכמה

החכמה היותר עמוקה של המדעים בין בקודש ובין בחול היא היראה המכירה את שורש הכל