יראה יג' – יראה פשוטה

יראת שמים רוממה אבל פשוטה פותחת פתחים לנשגב ומחברת את עסקי העולם עם הנשגב

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - יראה יג' – יראה פשוטה

יג. צריכים להבין את הפשטיות של יראת שמים, ולהתנהג על פיה בקנין עצמי, ומזה יפתחו פתחים לענינים הנשגבים, בכל הערכים שלהם. וירגיש שהם הם מפתחות החיצוניות, שעל ידם מגיעים להפנימיות, והם מישבים ג"כ לבו של אדם להבין עסקי העולם יחד עם עיונו בענינים נשגבים ונאצלים.