מידות הראי"ה - כבוד

8:47 דק'
+

כבוד ח' ט' – כבוד כל הבריות

מציאת הערך האלוקי של כל בריה מגלה את אור ד' שבכל פינה ויביא את הגאולה לעולם

8:36 דק'
+

כבוד ז' – הבריחה מהכבוד

הבריחה מכבוד חיצוני מישבת דעתו של אדם ומביאה לו את הכבוד הפנימי את אור ד' בתוכו ממש

9:07 דק'
+

כבוד ו' – לפעמים צריך כבוד

כמו שלעת חולשה שותים לפעמים כוס יין בעצת הרופא, כך לפעמים צריך לקבל הכבוד לשם חיזוק בעבודת ד'

9:03 דק'
+

כבוד ה' – מידת ההשתוות

כשמכבדים אותך יותר מידי אל תתרגש, שמור את זה למתי שמעליבים אותך, וקזז הכבוד עם העלבון

8:28 דק'
+

כבוד ד' – התהדרות חיצונית

כשהאדם מרגיש חסרון בפנימיותו מתעורר בו היצר של ההתהדרות החיצונית השלילית

8:39 דק'
+

כבוד ג' – כבוד וגבורה

כבוד אלוקים שמכוון על פי דעת אלוקים עמוקה מביא גבורה טובה לעומת ההשגה העקומה שגורמת לאכזריות ושנאה

8:42 דק'
+

כבוד ב' – טהרת מושג הכבוד

ניקוי הבלבולים בהבנת המושג כבוד שמים יגאל את העולם מסבלו

9:32 דק'
+

כבוד א' - כבוד האדם

כבוד שמים בטהרתו מרומם את כבוד האדם וממלא אותו הכרה בגודל נשמתו בענוה טהורה