מידות הראי"ה - כעס

8:53 דק'
+

כעס - תופעות מעצבנות

יש כעס שבא מתוך תורה במפגש עם קטנות העולם וגם את הכעס הזה צריך לתקן