מידות הראי"ה - סבלנות

8:27 דק'
+

סבלנות – להבת הסבלנות

סבלנות אינה קירור אלא להבה עמוקה יותר הרואה את אור ד' המסתתר מאחורי כל המסכים