מידות הראי"ה - ענוה

8:44 דק'
+

ענוה י' יא' – משתה תמיד

מכל התמודדות עם גאוה צריך להוציא את הטוב המסתתר ולהתמלא בענוה אמיתית מחזקת

6:53 דק'
+

ענוה ט' – כח התשובה

מי שעוזב גסות רוח ושב בתשובה לוקח מהנפילה כוחות המסייעים לו לנצח את המידות שאינן טובות

7:35 דק'
+

ענוה ז' ח' – ענוה וגדלות

היזהרו מענוה פסולה, אין לברוח מגדלות בטיעוני ענוה מוטעים, גדלות מרוממת את האדם לעשות חיל

8:00 דק'
+

ענוה ה' ו' – השגה ברורה

רק ענוה תוכל להעניק לאדם יכולת של השגה ברורה בענינים רוחניים המיוחדת לדבקים בד'

7:33 דק'
+

ענוה ד' – מתוך שלמות

ככל שהשלמות הרוחנית של האדם הולכת ועולה כך גם ענוותנותו הולכת וגוברת והוא מתעלה אל הטוב

7:35 דק'
+

ענוה ב' ג' – חיזוק הרצון והזכרון

ענוה משלימה את הרצון ומחזקת את הזכרון

9:28 דק'
+

ענוה א' – ענוה וזריזות

העניו הוא גם זריז ומשיב "הנני" לכל משימה נדרשת לפי רצון ד' כי גופו זך ומרומם