ענוה ז' ח' – ענוה וגדלות

היזהרו מענוה פסולה, אין לברוח מגדלות בטיעוני ענוה מוטעים, גדלות מרוממת את האדם לעשות חיל

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - ענוה ז' ח' – ענוה וגדלות

ז. כל זמן שהענוה מביאה עצבון היא פסולה וכשהיא כשרה מוסיפה היא שמחה, גבורה וכבוד פנימי. 

ח. לפעמים אין צריכים להתירא מגדלות, שהיא מרוממת את האדם לפעול גדולות, והענוה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזאת.