מידות הראי"ה - פחדנות

8:50 דק'
+

פחדנות ד' – השחרור מהפחד

הפחד הוא פתיות הבנויה על תמונה חלקית אבל כשמשלימים בשכל את התמונה הופכים כל חלקיה למחזקים ומשמחים

9:10 דק'
+

פחדנות ג'2 – איתן האמונה

חופש המחשבה יחד עם האמון המוחלט במסורת בנוים על איתנות האמונה המנצחת את כל הספקות

10:26 דק'
+

פחדנות ג'1 – החופש הנשמתי

כדי להגיע לחופש רוחני פנימי המתעלה מגבוליות החומר יש צורך בחופש מחשבה נאמן ובלתי מפוחד

8:54 דק'
+

פחדנות ב' – חינוך לגבורה

הפחדנות גורמת לאבד את כל ההון של יראת שמים הטהורה שמכניסה ללב האדם גבורה ואומץ

8:51 דק'
+

פחדנות א' – הסיג שביראה

הפחדנות היא סיג ביראת שמים שיש להתנקות ממנה כדי לזכות ליראה מלאת אהבה ושמחה